„Amikor pedig eljött a pünkösd napja,...” (ApCsel,2,1) | Keresztény Értelmiségi Kör | Keresztény Értelmiségi Kör Ugrás a tartalomra

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja,...” (ApCsel,2,1)

1

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja,...” (ApCsel,2,1) címmel szervezte meg idei első tribün összejövetelét a Keresztény Értelmiségi Kör szabadkai csoportja.

Szép számú érdeklődő gyűlt össze a kertvárosi templomban, hogy meghallgassa ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost előadását. A doroszlói Mária-kegyhely igazgatója pünkösdről beszélt, a húsvét utáni ötvenedik napról, amelyet az idén május 23-án ünnepel a keresztény világ, vagyis a Szentlélek eljöveteléről, az egyház születésnapjáról, egyszóval pünkösd napjáról. A helyi csoport összejövetele a kertvárosi templom plébánosának orgonajátékával kezdődött.

Az előadó, Verebélyi atya pedig többek között elmondta és idézeteket is kiemelt azzal kapcsolatban, hogy a keresztény egyház születésnapját jelentő pünkösd történéseit megörökítő Újszövetség részletesen leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek eljövetelének megünneplését.

A katolikus egyházban a II. vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes befejezése. Az előadás hallgatósága nagy figyelemmel kísérte az érdekfeszítő előadást, mert a pandémia miatt régen volt lehetőségük összegyűlni, egy-egy értékes előadást meghallgatni, együtt imádkozni, találkozni, eszmét cserélni.

A mintegy harminc résztvevő, akik a járványügyi előírásokat betartva a tágas templomban helyezkedett el, az előadást követően feltehették kérdéseiket és elmondhatták véleményüket is, majd az emlékezetes tribün Szakály József atya emelkedett orgonajátékával zárult.