Huzsvár László Baráti Kör | Keresztény Értelmiségi Kör | Keresztény Értelmiségi Kör Ugrás a tartalomra

Huzsvár László Baráti Kör

2021. január 19-én Szabadkán megalakult Huzsvár László Baráti Kör események egész sorával tervezi megőrizni a néhai püspök úr emlékét. A baráti kör vezetésével a Keresztény Értelmiségi Kört bízták meg az alapítók. A KÉK vállalásának megfelelően különféle módon és formában ápolja, őrzi és kezeli majd msgr. Huzsvár László életével és munkásságával kapcsolatos szellemi hagyatékot és tárgyi emlékeket. Ennek megfelelően megemlékezéseket szervez, tudományos tanácskozást hív össze, gyűjti a püspök úrra vonatkozó dokumentumokat, fotókat, illetve kiadványokban, kiállításokon teszi azokat közszemlére.Msgr. Huzsvár László


Huzsvár László (Horgos, 1931. február 21. – Szabadka, 2016. december 10.) a Nagybecskereki egyházmegye első püspöke.Pályafutása
Az elemi iskolát szülőhelyén és Szegeden, a gimnáziumot Zentán végezte, majd Zágrábban a Hittudományi Karon tanult teológiát. 1957. június 29-én szentelték pappá Szabadkán. Ezt követően Bácsújfalun, illetve Bácstopolyán szolgált káplánként, majd 1958-tól Szabadkán püspöki titkár és székesegyházi káplán, illetve Kelebián vikárius volt, azután 1961. augusztus 21-től Verbászon plébános. Emellett a szabadkai Paulinum kisszemináriumában is tanított.
1970-től továbbiakban az újvidéki Szent Erzsébet plébánia, majd 1974-től a Mária neve plébánia plébánosa volt, az újvidéki kerületi esperese és pápai prelátus lett.
Lelkészi szolgálata mellett Több zarándoklatot szervezett (Ausztria, Róma, Mária-kegyhelyek, Görögország).

Püspöki pályafutása


1988. január 8-án II. János Pál pápa a Nagybecskereki egyházmegye püspökévé nevezte ki; püspökké szentelésére február 14-én került sor. Püspökként átszervezte az egyházmegyét, templomokat építtetett és újíttatott fel.
Tisztségét 2007. június 30-ig látta el, amikor nyugállományba vonult. Hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.

Művei


Megindította a Hitélet című katolikus folyóiratot, melynek 1963-tól 1989-ig főszerkesztője volt. Szintén ő indította el a Katolikus Kincses Kalendárium című kiadványt, melyet 1969-től 1984-ig szerkesztett.
Hiszek. Ima- és énekfüzet;
Hitélet. Imakönyv népénekeskönyv melléklettel és a szentségi élet megújult liturgiájának magyarázatával;
Sajtóapostolból apostolutód. Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspökkel;
Négerből Horgoson is van elég. Tallózás gyermekkori emlékeim tárából;

Díjai, kitüntetései


2006: Fraknói Vilmos-díj
2007: A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
2012: Táncsics Mihály-díj

Közelgő események
Huzsvar
Várjuk közreműködését

Amennyiben tulajdonukban van bármilyen írott anyag, kép, hanganyag Huzsvár László püspök úrról, kérjük jelezzék azt, szervezetünk irodája számára.

Huzsvár László püspök úrhoz kapcsolódó dokumentumok

Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Szerdahelyi Csongor beszélgetése Huzsvár Lászlóval
Hírek-történések
Huzsvár László

Megalakult a Huzsvár László Baráti Kör

2021. január 19-én megalakult a Huzsvár László Baráti Kör. Az ülés helyszíne a Mária Rádió szabadkai székháza. Az eseményen többek között jelen voltak a Keresztény Értelmiségi Kör, az Agapé Könyvkiadó, a Mária Rádió és Magyar Nemzeti Tanács képviselői is.