Tanácsülést tartott a KÉK a Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban | Keresztény Értelmiségi Kör | Keresztény Értelmiségi Kör Ugrás a tartalomra

Tanácsülést tartott a KÉK a Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban

Tanácsülést tartott

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én őbenne” (Jn 6,56)

 Az összejövetelen legrészletesebben a jövő évi munkaprogramról tanácskoztak a Keresztény Értelmiségi Kör Tanácsának tagjai. Az ok egyszerű: már idén – a témához kapcsolható előadásokkal és zarándoklattal - megkezdték a felkészülést a jövő évben Budapesten zajló 52. Eucharisztikus Világkongresszusra. 

     Minden helyi szervezet képviselője, összesen 35 küldött vett részt a szokásos összejövetelen, miután Bácskából és Bánátból is megjelentek a csoportokat vezető aktivisták. Megállapították, hogy a múlt évi program teljes egészében, ahogyan azt eltervezték, meg is valósult. Az előadások a helyi csoportokban, nemcsak a szabadkai központból küldött előadóknak, hanem a helyi érdekes témákkal jelentkező vendégelőadóknak köszönhetően is, a megszokott gyakorisággal zajlottak le. A pénzügyi tervek pedig a pályázatoknak köszönhetően - amelyeket Magyarország, a Tartomány, illetve a Szekeres Alapítvány és Magyarkanizsa önkormányzata felé nyújtott be a civil szervezet, valamint a tagsági díjakból - valósultak meg.

     Idén már újra a szokásos lendülettel indult meg a munka a központi irodában is. A 2019-es program a budapesti nemzetközi konferenciát szem előtt tartva készült el. A szervezeti munkaterv első szakasza nagyszerűen egészült ki most is a helyi csoportok önálló előadásainak, a régiós együttműködésnek és nem utolsó sorban a KÉK anyaországi és Kárpát–medencei kapcsolatainak köszönhetően. Azt ugyancsak megállapították a tanácstagok, hogy mind idősebbé válik a tagság, de ami reményt ad, hogy a létszám évek óta nem változik. Ami már az idei tervekből is megvalósult, azok a helyi előadások, valamint a februárban Szabadkán megtartott Hitismereti Nap, ami nagyszerűen sikerült, hiszen a rendhagyó vendégek (dr.Harmath Károly OFM és dr. Sági Zoltán neuropszichiáter) izgalmas, a pasztorális pszichológiával kapcsolatos előadására több, mint 130-an voltak kíváncsiak. Legalább ilyen sikeresnek mondható a KÉK által meghonosított Nagyböjti Lelki Nap, amelyet Tóthfaluban szerveztek meg. A ft.Palatinus István szabadkai plébános vezetésével lebonyolított találkozó a feldolgozott téma mellett, lehetőséget nyújtott minden résztvevőnek a legnagyobb ünnepre, a húsvétra való felkészülésre. A több, mint száz résztvevő nagy megelégedéssel vette tudomásul azt is, hogy a KÉK rendezvényére újra a tóthfalusi lelkigyakorlatos központban került sor. Május a Barátkozási Nap hangulatában telt el. A hagyományos KÉK rendezvény újra csak sok érdeklődött vonzott. A Domus Pácisban a Vajdaság minden területéről érkezett KÉK tagok és pártolók mellett, idén magyarországi vagyis jánoshalmi és Budafok-Tétényi, valamint első alkalommal horvátországi vendégek is eltöltöttek egy kellemes napot. 

     A program második féléve is már megvalósulni látszik, hiszen hamarosan zarándokútra indulnak a KÉK-esek. Zarándoklatot szerveznek ugyanis a horvátországi  Ludbregbe, az Eucharisztikus csoda helyszínére. A háromnapos zarándoklat a kegyhely mellett (ahol szentmise, Szentségimádás és a kegyhely, valamint a város megtekintése vár a résztvevőkre) alkalmat nyújt még Varazsd (Varaždin), Máriabeszterce (Marija Bistrica) és Zágráb megismerésére is. A zarándoklat lelki vezetője Harmath Károly, ferences szerzetes, a KÉK elnökségi tagja lesz. Augusztusban a Keresztény Értelmiségi Kör védőszentjét Szt. Ágostont ünnepli a tagság. Idén Doroszló ad otthont az alkalmi összejövetelnek. Szeptemberben a civil szervezet magyarországi partnerszervezete a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége XII. Kongresszusát tartja Budapesten a Parlamentben, ahova a KÉK képviselőit is meghívták. Októberben Hitismereti Napot szervez Szabadkán a KÉK (az előadó ddr. Rokay Zoltán atya lesz), és részt vesz a KÉSZ országos zarándoklatán, Kalocsán. Novemberben a más hasonló tevékenységgel foglalkozó civil szervezetekkel folytat megbeszéléseket a szervezet. December elején pedig a hagyományos Adventi Lelki Napját tartja a KÉK újra csak a Domus Pacisban.

     A Tanácsülésen a helyi szervezetek beszámoltak az elmúlt hónapokban kifejtett tevékenységükről és további terveiket is felvázolták. Számtalan, más helyi csoportoknál is jól alkalmazható programról beszélt többek között a bácsföldvári, a nagykikindai, a doroszlói, a kulai, a tiszaszentmiklósi, a törökbecsei, az oromhegyesi, az adorjáni, a kishegyesi, a kisoroszi, az óbecsei, az oromi, a töröktopolyai, a szabadkai stb. helyi vezetőség. 

     Szabó Károly, a Keresztény Értelmiségi Kör elnöke pedig elmondta, hogy a szervezet bekapcsolódott a KÁMME, vagyis a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány munkájába. Ennek keretében a horvátországi és szlovéniai magyarokkal szeretnének közelebbi kapcsolatot kialakítani. A református testvéreknek köszönhetően a horvátországi együttműködés máris kialakulóban van. Két KÁMME pályázaton is részt vehetnek a KÉK által javasolt vajdasági fotósok,  illetve képzőművészek. A Tanácsülésen sok szó esett a jövő évi tervekről is, így javaslatok születtek a rendezvények helyszíneit illetően és a 2020-as zarándokút célállomásáról is. 

     Az eredményes összejövetel hangulatos beszélgetéssel elköltött közös estebéddel zárult.