Tanácsülés a Domus Pacisban | Keresztény Értelmiségi Kör | Keresztény Értelmiségi Kör Ugrás a tartalomra

Tanácsülés a Domus Pacisban

Tanácsülés a Domus Pacisban

Keresztény Értelmiségi Kör 2020. június 20-án megtartotta az évi Tanácsülést. 39 személy vett részt Vajdaság 14 településéről. Szabó Károly köszöntötte a jelenlevőket, majd a helyi csoportok vezetői és segítőik megvitatták az elmúlt tanácsülés óta történt eseményeket. A szervezet elnöke ismertette a KÉK jövőbeli terveit, és megbeszélték annak részleteit. A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel szó esett az online programok szervezésének lehetőségeiről is. A helyi csoportok egyenként beszámoltak a helyben megszervezett előadásokról. Határozatot hoztak a tagságot nem fizetők törléséről és a 2021-es évi tagdíjról.

Az ebéddel záruló találkozó jó hangulatban zajlott és megállapításra került, hogy nagy szükség volt már erre az összejövetelre, mert a személyes találkozások pótolhatatlanok.

Az összejövetel a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.