Szívek konferenciája | Keresztény Értelmiségi Kör | Keresztény Értelmiségi Kör Ugrás a tartalomra

Szívek konferenciája

3.

A Keresztény Értelmiségi Kör is részt vett az Isten igéjének vasárnapján megtartott határokon átívelő Bibliás találkozón

Felekezeti és országhatárokon átnyúló online „bibliás” találkozásra hívta meg ft. Benyik György, a szeged-tarjánvárosi Szent Gellért-templom plébánosa a Hangos Biblia közösségét a Ferenc pápa által meghirdetett Isten igéjének vasárnapján, január 24-én. Ferenc pápa Aperuit illis (Megnyitotta értelmüket) kezdetű apostoli levelében 2019-ben rendelte el az Isten igéjének vasárnapját, mely az ökumenikus imahéthez kapcsolódva elmélyíteni hivatott a kapcsolatot a Biblián keresztül mind a zsidó hívekkel, mind a keresztény felekezetek tagjaival. Ferenc pápa levelében arra buzdított, hogy ezt a vasárnapot mindenki ünnepnapként élje meg; a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével mutasson rá Isten igéjének meghatározó értékére.

A Hangos Biblia közössége elfogadva a pápa kezdeményezését a gyakorlatban csatlakozott a felhíváshoz és tíz városból – Szegedtől Rómán és Szabadkán át a japán Tsukubáig – főpásztorok, biblikus tanárok, egyházi közösségek és oktatási intézmények képviselői osztották meg az őket megszólító igehelyekről gondolataikat. A Keresztény Értelmiségi Kör képviselői is csatlakoztak az internetes felület segítségével ehhez az egy órás találkozáshoz, amely az anyaországiakat és a Kárpát-medencei magyarokat is megszólította. A KÉK tagjai az 1 Korintusi levél részletiről szóltak. A 3,16-17 Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek? Aki lerontja Isten templomát, azt elpusztítja az Isten. Az Isten temploma ugyanis szent, ti vagytok az!, illetve a 9,17-23 Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!... Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A zsidók előtt zsidóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat. A Törvény alárendeltjei között a Törvény alárendeltje lettem, noha magam nem vagyok a Törvénynek alárendelve, csak hogy megnyerjem azokat, akik a Törvény alárendeltjei. Azok közt akikre a Törvény nem vonatkozik olyan lettem, mint aki a Törvényen kívül áll, pedig nem állok Isten törvényén kívül, hanem Krisztus törvényének vagyok alávetve, csak hogy megnyerjem a Törvény alá nem rendelteket. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne, kapcsolatban mondták el gondolataikat, Szabó Károly a KÉK elnöke, Stausz Edina szakmunkatárs és Szabó-Hangya Teréz a szabadkai KÉK csoport elnöke. Ugyancsak a vajdaságiak nevében szólt felvételről a találkozó résztvevőihez msgr. Večerin Slavko szabadkai püspök, aki a 9. zsoltárból idézett: Elbeszélem minden csodatettedet, örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó Felséges!. A püspök azt hangsúlyozta még, hogy ha telve vagyunk az öröm lelkével, örömteli lesz minden körülöttünk: Jézus azért jött, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek és meggyógyítsa a megtört szívűeket. Az Úr lelke nyugodott rajta. Ha telve vagy lélekkel, ha telve vagy az öröm lelkével, akkor úgy szeretnéd, hogy minden más körülötted örömteli legyen, és az egész mindenség az Úrban örvendezzék. Ez az örömmel megáldott élet az igazi vallás, ez Jézus.

Ft. Benyik György, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója öt évvel ezelőtt kezdeményezte az összefogást, melynek köszönhetően a Kárpát-medence magyarországi és határon túli közösségeinek tagjai (köztük a délvidékiek is a KÉK szervezésében) felolvasták az Ó- és Újszövetség könyveit. Így készült el a Hangos Biblia. Létrehozásában mintegy 250 helyszínen közel 1400-an vettek részt. A Hangos Biblia program, melynek célja, hogy a szakrális térből a magántérbe kivigyék a Bibliát, az Isten igéjének vasárnapján folytatódott. Tíz helyszínen (Róma, Budapest, Debrecen, Szeged, Pozsony, Komárom, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Szabadka, Tsukuba) internetes összekapcsolódás útján találkoztak az annak idején, 2016-ban felolvasásukkal résztvevő csapatok. Az online találkozásba felvételről kapcsolódott be Bábel Balázs kalocsai érsek, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Slavko Večerin szabadkai püspök. Biblikus tanárok is bekapcsolódtak – köztük Martos Levente Balázs, a Pápai Biblikus Bizottság tagja, Molnár Tamás Pozsonyból, Akiyama Manabu János Japánból, Oláh Zoltán Gyulafehérvárról és még sokan mások a Kárpát-medencéből. Az ökumenia jegyében pedig Balog Zoltán, a Duna-melléki Református Egyházkerület püspöke nyitotta meg az online konferenciát, akivel a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasai imádkoztak együtt Rómából. A református egyházat képviselték továbbá Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat elnöke is.

Az Isten Ige programot, amely egy kis egyházi körképet is adott, végül csaknem 5000 néző, hallgató követte. A teljes közvetítést hamarosan a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány honlapján lehet majd visszanézhető.

Szabó Károly, a KÉK elnöke levélben köszönte meg a délvidékiek részvételi lehetőségét ebben a Kárpát-medencei megmozdulásban: A délvidékiek, a Keresztény Értelmiségi Kör és a magam nevében is köszönöm, hogy kiválasztottai és részesei lehettünk ennek a nagyszerű és tartalmas eseménynek. Az atya (és a szervezői segítsége) történelmet írt ezzel a programmal és ennek mi is részesei voltunk. Megtiszteltetés számunkra.

Ft. Benyik György főszervező elmondta, hogy a járványhelyzet miatt idén online formában megtartott találkozót, jövőre már az eredeti elgondolás szerint, konferencia keretében szeretné megszervezni, illetve folytatni.