Mérföldkő | Keresztény Értelmiségi Kör | Keresztény Értelmiségi Kör Ugrás a tartalomra

Mérföldkő

A magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) őszi küldöttgyűlését, november 11. és 13. között tartotta meg Budapesten. A gyűlésen vendégként vettek részt a KÉSZ partnerszervezetei, közöttük Szabó Károly elnök vezetésével a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör képviselő is. A több mint 6000 tagot számláló KÉSZ a legnagyobb magyar keresztény civil szervezet. Az ökumené jegyében alapították 1989ben Budapesten, Csanád Béla (1926.11.09.-1996.11.25.) pap, Stephanus-díjas költő, professzor, a Hittudományi akadémia tanárának kezdeményezésére. Rá emlékezve a rendezvény első napján a kispesti Jézus Szíve-templomban, dr. Osztie Zoltán a KÉSZ elnöke, szentmisét koncerebrált, majd koszorúzás és irodalmi műsor következett.

     November 12-én a küldöttek tevékenysége az Egyetemi-templomban a KÉSZ és társszervezetei tagjaiért és támogatóiért bemutatott szentmisével kezdődött. Az imádság erejével, a Szentlélek ihletésével erősítsük a keresztény magyar nemzetet, kérte Osztie atya a megjelenteket és Istent arra, hogy szabaddá legyünk a szeretet gyakorlásában.

     A napirendi pontok megvitatása előtt érkezett a küldöttgyűlésre meglepetésvendégként Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést hozta el a KÉSZ leköszönő elnökének, Osztie Zoltánnak, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági elnök adományozott. Az indoklás szerint Osztie Zoltán Magyarország egyik legsokoldalúbb keresztény civil szervezetének vezetőjeként húsz éven át odaadóan erősítette a keresztények társadalmi szerepvállalását határon innen és túl, szolgálatával a magyarság erkölcsi és szellemi javát, illetve az egyetemes emberi értékeket képviseli.

     Nehéz volt egy ilyen bevezető után megszólalni, de Osztie atya nem kereste a szavakat. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették eddigi munkáját, és külön kiemelte a közöttük lévő együttműködés és az ebből adódó barátság fontosságát. Pillanatnyi érzéseiről teljes nyitottsággal beszélt. Béke van a lelkében, mondta, majd mosolyogva hozzá tette: a változást azért még szokni kell. A hatalomról: kötelességet jelent, élni kell az erővel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges. Az elnöki poszt átadása nem okoz neki gondot, hiszen minden intézmények szüksége van a fejlődésre, a fejlődés viszont változást is jelent. Nyugodtan távozik az elnöki posztról, mert határozott meggyőződése, hogy az új elnök biztosítani tudja a folyamatosságot, de változtatni is fog. Lehet, hogy más lesz a KÉSZ, és szerinte jó, hogy ez így van, mert ahogyan fogalmazott, az élet nem statikus valóság. A KÉSZ számára, önmaga megtalálását jelentette. Az öntudatra ébredést, a helyes dolgok melletti kiállást. A felismerést, hogy a szeretet mindenekfelett való. Ehhez önismeret szükséges mondta mindenkihez szólva, önmagunkat kell megtalálnunk, tisztelnünk, szeretnünk. Így, másokat is tudunk szeretni. Megtanulta felismerni a szó szépségét, de azt is, hogy fegyver is, eszköz, amellyel harcolni, védekezni de sebezni is lehet. Hogy barátság, barátok nélkül lehet, de nem érdemes élni, hogy adni jó, hogy magyarként létezni a legfelemelőbb érzés. És még valamit: hogy soha nem szabad feladni semmit, ésszerű kompromisszumokat kötni szabad, de minden tettünkben embernek kell maradnunk. Megtanulta, hogy ezer fokon kell élni és soha nem szabad megfeledkezni Isten irgalmas szeretetéről. A KÉSZ számára, és szerinte a tagok számára is maga a megtalált út. Szavait szűnni nem akaró taps követte.

     A napirendi pontokat követve, a küldöttek új elnököt választottak. Ezt a posztot Makláry Ákos görögkatolikus papra, a Budai Görögkatolikus parókia parókusára, a Hajdúdorogi Főegyházmegye bírósági helynökére, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kánonjog tanárára bízták. 

     Kinevezése előtt a pillanat erejéig megállt az idő. A leköszönő elnök Isten áldását kérte utódjára. Mindkettőjük arcán mosoly, szemében különös fény csillant. Az egyikében a remény, hogy jó kezekbe tette az általa nagy szeretettel vezetett szervezet sorsát, a másikéban, hogy Isten segítségével a nagy öregek és az új elnökség együttműködése révén, nem okoz majd csalódást.

     Köszöntő beszédében, az egyhangúlag megválasztott új elnök, Makláry Ákos atya az Úr imájával kezdte, majd elmondta, hogy számára igen sokat jelent a szeretetközösség, amelybe befogadták és barátként kezelik. Osztie atya az ország és a nemzet plébánosa lett – mondta, majd hozzá tette, hogy ezt szeretné folytatni, amihez a KÉSZ minden tagjának segítségét kérte. Mintegy, a folyamatosság szándékát bizonyítva, a KÉSZ első elnökének gondolatait idézte:

          Csanád Béla: MA

          Holnap

          már minden késő

          Nem léphetsz kétszer ugyanegy folyóba

          Ma kell

          kimondanod azt a szót a

          mely holnap kimondhatatlan

          Ma kell kérned

          a mindennapi kenyeret

          hogy holnap is meglegyen

          Ma kell megtenned azt a lépést

          mely holnap már jóvátehetetlen

          Ma kell tüzet is gyújtanod

          hogy holnap szeretet legyen

     A KÉSZ él, Isten segítségével, élni fog, változás lesz, de együttműködés is a régi és az új elnökségi tagokkal. A KÉSZ ökumenikus szervezet. Közös alap a Krisztusi küldetés, elismert szervezete a magyar társadalomnak. A szabadság keresztény érték, jelen kell lenni a közéletben, szükség van arra, hogy kovász tudjunk lenni, gondolkodásra ösztönözni. A szervezet nemzetben gondolkodik. Jó, hogy itt vannak a határon túli testvérek is, mondta, hiszen fontos az egység határon innen és túl. Kapcsolat ez, beleépítve az anyaország létébe. Kiemelte a helyi szervezetek fontosságát, a tagság fi atalítását, hiszen, ahogyan fogalmazott: jól az dolgozik, aki ki tudja nevelni az utódját. A KÉSZ lelkiség, lelki közösség. A KÉSZ létezésének titka a személyes kapcsolatok ápolása, zárta le gondolatait az új elnök.

     A továbbiakban beszámolók következtek, az Alapszabály módosítása, bizottságok és a tisztségviselők megválasztása. A küldöttgyűlésen döntést hoztak a KÉSZ társelnöki és elnökségi posztjáról, valamint a megújult elnökség tagjairól.

     A határon túli társzervezetek, köztük a KÉK beszámolójára is sor került.

     A megjelentek megtekinthették a megújult Budapest-belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia-templomot.

     A díjátadó ünnepséget a taksonyi Sziget étteremben tartották, ahol Saramó Mártának, a tolnai csoport elnökének, leköszönő elnökségi tagnak adták át a KÉSZ Csanád Béla díját a szervezetben végzett áldozatos munkájának elismeréseként.

     A küldöttgyűlés résztvevői az Osztie atya által bemutatott vasárnapi szentmise után a következő találkozás és együttműködés reményében vettek búcsút Zoltán atyától és egymástól.