Hitismereti nap Nagykikindán | Keresztény Értelmiségi Kör | Keresztény Értelmiségi Kör Ugrás a tartalomra

Hitismereti nap Nagykikindán

Resztvevok

Az eucharisztia ünneplése református és katolikus nézőpontból – ez volt a témája a Keresztény Értelmiségi Kör szervezésében megtartott hitismereti napnak. A találkozónak a nagykikindai református templom adott otthont. Az ötlet Szakály József topolyai prépost plébánosban, a KÉK elnökhelyettesében fogalmazódott meg, hogy a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán egy hitismereti nap keretében próbálják meg körbejárni az eucharisztia tanát protestáns és katolikus szemszögből. Így a gyakorlatbeli különbségek is rámutatnak az eucharisztia kimeríthetetlen titkára.

Az első előadást Nt. Beszédes Mária, torontálvásárhelyi református lelkipásztor tartotta. Az előadó hangsúlyozta, hogy a katolikus és a református egyház eucharisztia-teológiájának megfogalmazását erősen meghatározza a reformáció korának szembenállása. A református vallás szerint a kenyér és a bor jelképek, jegyek, melyek célja, hogy az emlékezéskor valamilyen testi valósággal is átéljük a lelki azonosulást – magyarázta a lelkipásztor. Amikor úrvacsorázunk hittel vesszük ezeket a jegyeket, közönséges kenyeret, közönséges bort, akkor jön létre a szentlélek munkája révén az egység Jézus Krisztussal, aki a szentlélek által valóságosan jelen van az úrvacsorában. 

A második előadásban Szakály József atya kiemelte, hogy katolikus oldalról a legalapvetőbb és a legfontosabb dolog a valóságos jelenlét hangsúlyozása, hiszen bennünket az ortodoxiával ez kapcsol össze. Talán ez az, ami leginkább elválaszt a protestáns egyházaktól, hogy nem egyszerűen csak azt valljuk, hogy maga az eucharisztikus lakoma, az úrvacsora eseménye teszi jelenvalóvá Krisztust a hívek közösségében, hanem hitünk szerint a kenyér és a bor belső lényegében, szubsztanciájában, mélységében valóságosan jelen van Krisztus.

A rendezvényen mintegy kilencven érdeklődő volt jelen Vajdaság tizenhét településéről.  A tartalmas előadások után a program ebéddel zárult. A találkozó újabb lehetőség volt nemcsak a szervezet tagjai, hanem minden érdeklődő számára a kereszténységgel kapcsolatos ismeretek bővítésére.

A hitismereti nap a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány támogatásával valósult meg. 

 

Kapcsolódó hír:

Vajdasági RTV: Keresni azt, ami összeköt