Evangélium - 2021.01.17.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 2. vasárnap

Abban az időben:
    Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: ,,Nézzétek, az Isten Báránya!'' Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: ,,Mit kívántok?''
    Azok ezt felelték: ,,Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?''
    ,,Jöjjetek, nézzétek meg!'' – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra ige körül volt.
    A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik , András volt, Simon Péter testvére. Ô először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: ,,Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet'', és elvitte Jézushoz.
    Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: ,,Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.'' /Jn 1, 35-42/

                                          

                        “…nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon.” (1Sám 3,19b)

Krisztusban kedves testvérem!

A karácsonyi időszak elmúltával megkezdődött az évközi időszak Nagyböjt előtti része. Az évközi vasárnapok és hétköznapok olvasmányai Jézus nyilvános működését mutatják be nekünk, és rámutatnak az Ő messiási mivoltára. Más szóval a Krisztus misztérium teljességét ünnepeljük az évközi időszakban.

A mai olvasmány Sámuel próféta meghívásának a történetét beszéli el. Sámuelt az édesanyja Istennek ajánlja fel, fogadalmának teljesítése miatt. A kis Sámuel Silóban van Éli főpap mellett, és itt kapja a prófétai meghívását. Ami nagyon érdekes ebben a szentírási szakaszban, az az, hogy Isten háromszor szólítja meg Sámuelt. Ez azt jelenti, hogy meghívottságának súlya van. Az Úr komolyan veszi a meghívást, és nagy dolgokat bíz majd Sámuelre.

Sámuel próféta működésének az ideje egybeesik a királyság kezdeteivel. Sámuel első könyvében olvashatunk azokról az eseményekről, amelyek megelőzik a királyság megalapítását, és Saul, az első király, valamint Dávid király történetét.

Krisztusban kedves testvérem! A meghívás nekünk is szól. Mi is meghívottak vagyunk. Ma, a mai világ körülményei között is szól hozzánk az Úr. Küldetésünk van a világban. Hivatásunk az, hogy keresztény életünkkel tanúskodjon Jézus Krisztusról, aki  az idők teljességében a világba jött, végbevitte a megváltás művét, és az Egyházra bízta művének folytatását az idők végezetéig, vagyis az Ő második eljöveteléig.

Legyen a mai vasárnap a mi számunkra is egy jó emlékeztető. Segítsen minket az Úr abban, hogy hivatásunkban kitartóak maradjunk, és gyümölcsöző keresztény élettel sokakat az Igazság ismeretére juttassunk Teljesedjenek be a mi életünkben is ezek a szavak:” nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon.”(1 Sám 3,19). Hivatásunk legyen gyümölcsöző, és Istennek tetsző hivatás.

Eseménynaptár

Február 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28