Evangélium - 2020.12.27.

A Szent Család ünnepe

 Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: ,,Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.'' Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, ,,egy pár gerlét vagy két galambfiókát'' tisztulási áldozatul bemutatni.
    És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
        Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
        szavaid szerint békességben,
        mert szemeim meglátták Szabadításodat,
        melyet minden nemzet számára készítettél,
        hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak,
        és dicsőség népednek, Izraelnek.
    Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: ,,Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!''
    Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
    Miután az Úr tővénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. /Lk 2, 22-40/

                    

                   “Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s az Úrnak szolgál, aki anyját felüdíti” (Sir 3,6)

Krisztusban kedves testvérem!

 A Karácsony nyolcadába eső vasárnapot Egyházunk a Szent Család Vasárnapjaként ünnepli. Szorosan kapcsolódik Karácsony témájához. Az ünnep eredete Kanadába vezethető vissza. A XIX. század vége felé a kanadai katolikusok körében egyre jobban elterjedt a Szent Család tisztelete, és az ő hatásukra 1893-ban bevették ezt az ünnepet az egyházi naptárba. Az ünnepnek nagyon szép üzenete van. A Szentcsaládot állítja elénk mint minden keresztény család példaképét és mintáját. A család Isten tervében mindig is fontos szerepet töltött be. A teremtéskor Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, és meghagyta hogy egymásnak segítőtársai legyenek az élet küzdelmeiben. Manapság, amikor a családok, és a házasság válságáról beszélnek, nagyon is újra felfedezni a mai ünnep mondanivalóját.

A Szent Család: Jézus, Mária és József , ragyogó példaképként áll előttünk ahogyan  a mai szentmise első könyörgése  is kifejti. Az ő életük és példájuk világító lámpásként  mutatja az üdvösségre vezető  utat.

A mai olvasmányban Sirák fia könyvének néhány versét olvastuk fel, amelyek éppen a család témájú szólnak hozzá. Ez a könyv az Ószövetség egyik később keletkezett könyveihez tartozik (Kr.e. 190-180). Egy jeruzsálemi tanító mondásait tartalmazza, amelyeket az ifjúsághoz intézett. Abban az időben nagyon elterjedt a görög , úgynevezett hellenista gondolkodás, és ez nagyon vonzónak tűnt. A tanító ezzel a könyvvel buzdítja  a korabeli hallgatóságot, hogy maradjon meg az eredeti zsidó tanításban, mert az Isten eredeti és egyetlen üzenetét hordozza.

A mai vasárnap a Szent Családot mint tökéletes családot állítja elénk és buzdít minden keresztény családot, hogy az általuk bemutatott életpélda váljon valósággá az életükben. Az egymás iránti odaadó szeretet, áldozatvállalás, megbecsülés, hűség, és kitartás nagyon fontos minden család életében. Ezek megtartására hívja a mai ünnep a keresztény katolikus családokat napjainkban is. Legyen ez számunkra egy buzdítás arra, hogy a mai nehéz körülmények között megőrizzük a család szentségét és egységét!

Eseménynaptár

Március 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31