Evangélium - 2020.12.25.

Szerkesztette: Masa Tamás

Urunk születése: Karácsony – Ünnepi mise

  Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
    Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
    És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
    János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ô az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. /Jn 1, 1-18/

                 

                                                       „Királlyá lett a te Istened.” (Iz 52,7b)

Krisztusban kedves testvérem!

Először is szeretettel köszöntelek Karácsony szent ünnepének napján. Krisztus megszületett, és öröm, béke, szeretet tölti el a hívő emberek szívét. Ünnepeljük azt nagy, és szent igazságot, hogy az idők teljességében Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és mindannyiunk üdvösségét hozta meg.

Az olvasmányban ismét Izajás próféta szavát hallottuk. A babiloni fogság idejének vége felé, amikor már nyilvánvaló volt Babilon bukása, a próféta biztató szavakkal fordul népének fiaihoz. A szabadulás és a hazatérés reményét hozza a most olvasott igékben. A prófétai szózat egy hírnökről beszél, aki a jó hírt hozza. A kutatók álláspontja szerint a próféta, Kürosz (vagy Círus)  ifjú perzsa uralkodóban látja a szabadulás és a hazatérés hírnökét. Ez be is igazolódott akkor, amikor Kürosz legyőzte Babilont, és hazaengedte a zsidókat a saját földjükre. A hazatérés és az ország újjáépítése, új reménységet adott a választott nép fiainak. A fent szereplő ige:  „Királlyá lett a te Istened.” (Iz 52,7b), jelzi a régi állapot visszatértét. Ismét az Úr vezeti a választott népet, és uralma szilárd marad. (vö. http://www.ktabkbih.net/hr/komentari/mi-smrtni-ljudi-zauvijek-smo-poaseni-592/592)

Krisztusban kedves testvérem! A most hallott olvasmány szavai a mai Egyház közösségenek is sajátjai. Felismerjük magunkat a megszabadított választott nép történetében. Minket Krisztus eljövetele szabadított meg a bűn és a kárhozat fogságából. Krisztus  a Szabadító és Megváltó, aki a földi ember testét magára véve megdicsőült, és mindazokat akik hozzá tartoznak, hisznek benne és elfogadják Őt, ugyanúgy megdicsőíti!

Áldott és békés Karácsonyt kívánok neked!

 

 

Eseménynaptár

Március 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31