Evangélium - 2020.12.13.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 3. vasárnapja 

    Abban az időben:
    Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról.
    János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: ,,Ki vagy te?'' Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: ,,Nem én vagyok a Messiás.''
    Ezért megkérdezték tőle: ,,Hát akkor? Talán Illés vagy?''
    ,,Nem vagyok'' – felelte.
    ,,A próféta vagy?''
    Erre is nemmel válaszolt.
    Azt mondták tehát neki: ,,Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?''
    Ezt felelte: ,,A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját'', amint Izajás próféta mondta.
    A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: ,,Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?'' János így válaszolt: ,,Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.''
Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. /Jn 1, 6-8; 19-28/

                                   

                 “Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert kisarjasztja a veteményeket, úgy 

      sarjasztja ki az Úr az igazságosságot, és a magasztalást, minden nép színe előtt.” (Iz 61,11)

Krisztusban kedves testvérem!

Advent harmadik vasárnapját a régi időktől kezdve “’Gaudete” vagyis “örüljetek” vasárnapnak is nevezik. A Szentmise kezdő éneke Szent Pál apostol filippiekhez írt levelének negyedik fejezetéből való:” Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van” (Fil 4,4-5). Az advent készülődés közepén felcsendül ez az örvendetes ige, ezzel is jelezve azt, hogy valójában mire is készülünk. Karácsony szent napjára készülünk, az Úr Krisztus születésének napjára. Az Ő eljövetele, születése örömet és békét hozott a világba akkor, most már több mint 2020 évvel ezelőtt, és örömet akar hozni most ebben az esztendőben is.

Az olvasmányban ismét Izajás próféta csodálatos és fennkölt szavait halljuk. Az olvasmány első részében a saját prófétai küldetését énekli meg: “Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét..” (Iz 61,1-2a). A próféta ezeket a szavakat a fogságból visszatért néphez intézi, és megfogalmazza benne azt, hogy ő az Isten küldötteként reményt, örömet és békét hirdet. Izajás itt Krisztus előképeként jelenik meg, ezért is olvassuk a mai vasárnapon ezen szavakat. Krisztus az, aki a teljes örömet és a békét meghozta. Ő már nem csak egy bizonyos embercsoportnak, vagy népnek, hanem mindenkinek, aki Őt elfogadja ás befogadja.

Izajás próféta könyvének ma olvasott versei vonatkoztak a régi időben a nép és az ország fogság utáni újjáéledésére, de most a mi időnkben pedig a Krisztus által meghozott örömre, és üdvösségre vonatkoznak!

Krisztusban kedves testvérem, legyen számodra is az öröm és a béke forrása ez a szent advent időszak. Krisztus szeretete töltse be a szívedet és egész életedet!

 

Eseménynaptár

Március 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31