Evangélium - 2020.12.06.

Szerkesztette: Masa Tamás

 Advent 2. vasárnapja 

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.
    Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.
    János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
    János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: ,,Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!''
/Mk 1, 1-8/

               

                                „Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!” (Iz 40,1)

Krisztusban kedves testvérem!

Advent második vasárnapjának az olvasmányában a vigasztalásról, bátorításról hallottunk. Izajás próféta könyvének második része (40-55 fejezetek) abban az időszakban keletkeztek, amikor Kürosz perzsa király hatalma megszilárdulni indult. A fogságban élő választott nép fiai számára ez a reménység forrása lett. A próféta a könyv ezen szakaszában a megfáradt és kimerült, és a majdnem teljesen elcsüggedt népet vigasztalja (vö.http://www.ktabkbih.net/hr/komentari/pustinja-kao-mjesto-i-vrijeme-prihvaanja-ovisnosti-o-bogu/587)

Advent ideje a mi számunkra is a  vigasztalás és a bátorítás üzenetét akarja elhozni. Függetlenül attól, hogy milyen időket élünk, az Úr mindig jelen van. Az emberek sokasága hajlamos a nehézségek és megpróbáltatások idejében ellankadni, feladni a reményt. Egy váratlan csapás, egy válság nagyon is lehangolóan tud az emberek életére és a hitére is hatni. Fennállhat a veszély, hogy az ember eltávolodik az Úrtól, és más valamiben, vagy más valakiben próbálja a megoldást és a vigasztalást megtalálni. A ma hallott olvasmányban a próféta szózata élesen és határozottan csendül fel. Ma is be akar hatolni a közösségeinkbe, szívünk bensejébe. Isten nem hagyja a népét elveszni, és soha nem hagyja magára. 

Advent ideje nagyon jó alkalmat ad nekünk arra is, hogy a bezárt szíveket és elméket megnyissuk az eljövendő Krisztus előtt. Ahogyan a próféta is felhívja a figyelmünket a vigasztalás fontosságára, nekünk is a vigasztalás eszközeinek kell lennünk a közösségekben ahol élünk. Mindig vannak olyanok, akik rászorulnak a vigasztaló és megerősítő szavakra. Mi keresztények vagyunk azok, akik a reménységet, a vigasztalást oda tudjuk vinni az embereknek, akik elcsüggedtek, elfáradtak az élet küzdelmeiben. Isten arra hív minket, most ebben az advent időben, de egyébként is, hogy a remény hírnökeiként,világító lámpásként járjunk embertársink között.

„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!” . ezek a prófétai szavak vezessenek minket mindenkor, és Krisztus evangéliumának világossága és öröme sugározzék a szavainkból, tetteinkből és egész valónkból!


 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30