Evangélium - 2020.11.15.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 33. vasárnap

    Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
    Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.

Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: ,,Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,,Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!'' Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: ,,Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.'' Az úr így válaszolt: ,''Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!''

Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: ,,Uram? Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked?'' Válaszul az úr ezt mondta neki: ,,Te gonosz és lusta szolga? Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza? Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van? Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van? Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre? Ott sírás lesz és fogcsikorgatás?''
/Mt 25, 14-30/

                              

            “Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg a karját nyújtja.” (Péld 31,20)

Krisztusban kedves testvérem!

A Példabeszédek könyve a Krisztus előtti hatodik század környékén keletkezett. Több mondás gyűjteményt tartalmaz, amelyek nagy részét Salamon királynak tulajdonítanak a kutatók, de más források is megtalálhatók ebben a gyűjteményben.

A mai olvasmányban, a Példabeszédek könyvének utolsó fejezetéből hallottunk néhány verset.  Ez az utolsó fejezet a “derék asszony dicsérete” címet viseli. Ez a néhány ma hallott igevers egy nagyon jó buzdítás és tanítás a mai ember számára is. Tudjuk, hogy az ókori keleten a nők státusza más volt mint manapság. A Példabeszédek könyvének néhány kijelentése is ezt tükrözi. A ma hallott szakaszban azonban a nő, az asszony is ugyanazt a méltóságot viseli mint a családfő, a férfi. A derék asszony, akiről a mai olvasmány szövegében hallunk, egy példát és egy mintaképet állít elénk. A derék asszony gondját viseli a családjának, de amint a címsorban szereplő versben is olvashatjuk, gondja van a másik, a családján kívül álló szűkölködőre is.

Kedves testvérem! A keresztény tanításban is nagyon fontos helye van az irgalmasságnak, a másokról való gondoskodásnak. Az irgalmasság gyakorlása nemcsak az asszonyok küldetése, hanem minden keresztényé. A mai olvasmányban hallott tanítás a mai világ körülményei között is nagyon jó útmutatást ad. A mindennapi kötelezettségeink mellett, oda  kell figyelnünk a másik emberek sorsára, életkörülményeire is. Lehetőségeinkhez mérten nekünk is ki kell nyújtanunk segítő kezünket a rászoruló és a szenvedő ember iránt.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30