Evangélium - 2020.10.11.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 28. vasárnap

"Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:
    A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: ,,Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?'' De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: ,,Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!''
    Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!"
/Mt 22, 1-14/

            

                  “A Seregek Ura minden nemzetnek bőséges lakomát rendez e hegyen” (Iz 25,6)

Krisztusban kedves testvéreim!

Izajás próféta könyvének 24-26 fejezetei a végső időkről szólnak. Olvashatunk itt az ítéletről, a romba dőlt városról, és a messiási lakomáról. A lakoma képe a Szentírásban mindig a bőséget és az Úrtól kapott áldást jelképezi.

 A mai olvasmányban Izajás próféta egy lakomára vezet el minket. A prófétai könyv ezen első része (1-39. fejezetek) a babiloni fogság előtt keletkeztek. A próféta minden nehézség és baj ellenére a lakoma képével akarja szemléltetni az Úr akaratát. Ő minden népet üdvözíteni akar.

A lakoma képe szépen kifejezi az Úrral kötött szövetség szépségét. Sion hegye az Úr lakóhelye volt az Ószövetség szóhasználatában. Rajta épült a szent város,Jeruzsálem és a Templom, ahol a választott nép bemutathatta az áldozatokat az Úrnak. Izajás próféta könyvét, nem véletlenül nevezik az Ószövetség “evangéliumának”, hiszen a tartalmában már a minden népre kiterjedő isteni  üdvösségi szándék húzódik végig.

Nekünk keresztényeknek, Krisztus lakomájára van meghívásunk. A Szentmise, vagyis az Eucharisztia lakomája  a mi számunkra a próféta által jelzett bőséget adja. Minden vasárnap, és minden alkalommal amikor szentmisén veszünk részt, Krisztus a tökéletes bőséget nyújtja nekünk. Hallgathatjuk igéjét, és a legszentebb Áldozat részeseivé válunk. A Szentmise, különösképpen a vasárnapi a csúcspontja a keresztény életünknek. Krisztus maga lát minket vendégül, és bekapcsol minket az örök Áldozatba, amely által nemcsak a földi bőséget élvezhetjük, hanem elővételezi a számunkra az örök boldogság bőségét!

Menjünk örömmel  Krisztus lakomájára, a Szentmisére. Legyen számunkra öröm a Vele való találkozás és adjon nekünk erőt a mindennapi küzdelmekhez.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30