Evangélium - 2020.09.27.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 26. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?'' Azt felelték: ,,Az első.''
    Erre Jézus így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!''
/Mt 21, 28-32/

          

          “Vajon az én utam nem igazságos, s nem inkább a ti útjaitok nem igazak? “ (Ez 18,25b)

Krisztusban kedves testvérem!

 Ezekiel próféta a babiloni fogság idején kapta a prófétai meghívását. A fogságba hurcolt nép nagyon sok veszélynek volt kitéve. A legnagyobb veszély az volt, hogy elfelejti Istennel kötött szövetségét és a törvény megtartását. A pogány környezet nagyon is rossz hatással volt a választott nép fiaira. Ezekiel próféta könyvének 18. fejezete a “személyes felelősség”címet viseli. A nép körében elterjedt az a nézet, hogy az ősök bűnei miatt kell az utókornak szenvednie. A próféta ma felolvasott szavai arra mutatnak rá, hogy mindenki a saját tetteiért felelős. Isten mindig megadja a megtérés lehetőségét, és számára nem létezik reménytelen eset. Minden bűnös újra visszatérhet az Úrhoz. Isten irgalma felülmúl minden emberi gyarlóságot és gyengeséget.

A keresztény életben is megvan ez a felelősség. Az Úr meghívott minket, hogy az evangélium örömében éljünk. Jézus megmutatta nekünk az üdvösségre vezető utat. A bűn létezik ugyan mindannyiunk életében, de Krisztus halála és feltámadása révén új teremtményekké lettünk. Mindig lehetőség van az újrakezdésre, a megtérésre. A prófétai üzenet alapján nagyon jó lenne ha megnéznénk a saját életünket, és felismernénk benne Isten irgalmas jóságát. Az evangéliumi úton járva, Krisztus  derék munkatársai vagyunk és az életünk jel lesz az egész világ számára.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30