Evangélium - 2020.09.20.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 25. vasárnap

     Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: ,,Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek.'' Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: ,,Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?'' Azok ezt válaszolták: ,,Mert senki sem fogadott fel minket.'' Erre azt mondta nekik: ,,Menjetek ti is a szőlőmbe!''

Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: ,,Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!'' Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egyegy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: ,,Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük!'' ő azonban ezt felelte az egyiküknek: ,,Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?'' /Mt 20, 1-16a/

             

            “Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Iz, 55,6)

Krisztusban kedves testvérem!

Izajás próféta könyvét három részre szokták felosztani a bibliakutatók. A mai olvasmány a második könyv befejező részéből való. Ebben a könyvben, amelyet a “Vigasztalások Könyvének” szoktak nevezni, a babiloni fogság idején elhangzott vigasztaló és bátorító prófétai beszédeket olvashatunk. A fogság idején működő próféta küldetése az, hogy a választott népben megőrizze az Istenbe vetett hitet, és megmaradjanak a szövetség és a törvény megtartásánál.

A ma hallott néhány prófétai versben nagyon szép és felemelő buzdítást hallunk:” Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van” (Iz 55,6). A próféta ezzel a mondattal üzeni a népnek, hogy az Úr, az Isten a fogság földjén is velük van. A népen múlik, hogy megtörténik-e az Istennel való találkozás vagy nem! A próféta az Úr szavát közvetíti:” Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.” (Iz 55,8). A nép fel kell hogy ismerje Jahve jelenlétét a fogság földjén is, és a megtérés útjára kell hogy lépjen.

Krisztusban kedves testvérem! A mi keresztény életünkben is sokszor ott vannak azok a pillanatok, amikor azt érezzük hogy az Úr messze van tőlünk. Nagyon jó lenne, hogy a mai kor keresztényei, vagyis mi, időnként megállnánk, és a csendben elmerülve megéreznénk Isten jelenlétét. Az imádságban, a bibliaolvasásban, elmélkedésben megtapasztaljuk majd Isten jelenlétét. Ezekben a csendes pillanatokban világossá lesz a mi számunkra is, hogy mi az Úr akarata, vagyis milyenek az Ő útjai, amelyen vezetni akar minket! A prófétai beszéd, amit most hallottunk, most is nagyon aktuális. A rohanó, és mondhatni embertelen világban, nagyon nagy szükség van arra, hogy felismerjük Isten jelenlétét és engedjük Őt működni az életünkben!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30