Evangélium - 2020.09.13.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 24. vasárnap

Abban az időben:
    Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: ,,Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?'' Jézus így felelt: ,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!
    A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte.

A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdrehullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
    Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hivatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.

Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.''
/Mt 18, 21-35/

           

          “Aki nem könyörül meg az embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik?” (Sir 28,4)

Krisztusban kedves testvérem!

Sirák fia könyve az Ószövetség egyik bölcsességi könyve. A hellenizmus korában keletkezett, és különféle bölcsességi mondásokat tartalmaz. A bibliakutatók a könyvet két nagy részre szokták felosztani, és mindkét rész a bölcsesség dicséretével kezdődik.Sirák tanítását a zsidóság és a hellenizmus közötti ellentét határozza meg. A szerző célja, hogy a szórványban élő zsidóságot megóvja a pogány környezet hatásaitól. (Szent István Társulati Biblia, Budapest, 2015, Bevezető Sirák fia könyvéhez, 742-743 old.)

A mai olvasmány a megbocsátásról tanít. Már az Ószövetség is ismerte az irgalom, a türelem, és a megbocsátás erényeit. A választott nép a saját életén keresztül tapasztalta Jahve türelmét és irgalmasságát. A történelme során a választott nép többször megsértette az Istennel kötött szövetséget, de az Őr mindig újabb szövetséget ajánlott fel.

Krisztusban kedves testvérem! A ma hallott olvasmány néhány verse nagyon világosan rámutat arra. Hogy mennyire szükséges a megbocsátás és az irgalom. A ma hallott evangélium a beteljesedése ennek az ószövetségi tanításnak. A keresztény ember a megbocsátás és az irgalom embere kell hogy legyen.

Ahogyan az Sirák fia könyve fogalmaz:” Aki nem könyörül meg az embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? 5Jóllehet csak ember, kitart a haragban – hát az ő bűneiért ki ad elégtételt? “ (Sir 28,4-5)

Napjainkban is nagyon nagy szükség van az irgalmasság, a türelem és a megbocsátás erényeire. A világ forgataga nagyon sok mindent hordoz magában. A felgyorsult világ a mai embert nagyon könnyen magával ragadhatja, és szinte lelketlen, embertelen robottá változtathatja. Mi keresztények kell hogy az irgalom és a megbocsátás emberei legyünk ebben a könyörtelen és embertelen világban. Az evangéliumi és az ószövetségi tanítás, amelyeket ma hallottunk segítsenek minket, hogy napjainkban újra láthatóvá és érzékelhetővé váljék a világban Isten irgalmas és megbocsátó szeretete a mi ténykedésünk által!

 

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30