Evangélium - 2020.08.16.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 20. vasárnap

"Abban az időben:
    Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: ,,Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!'' Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: ,,Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!'' Jézus kijelentette: ,,Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.'' Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: ,,Uram, segíts rajtam!'' Ő így válaszolt: ,,Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!'' Mire az asszony: ,,Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!'' Erre Jézus így szólt hozzá: ,,Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!'' És a lánya meggyógyult még abban az órában. /Mt 15, 21-28/"

                                            

                        “…mert házam minden nép számára az imádság háza lesz.” (Iz 56,7b)

Krisztusban kedves testvérem!

Izajás próféta könyvét három részre szokták tagolni a bibliakutatók. A harmadik rész az 56. fejezettel kezdődik , amely a babiloni fogság utáni időben keletkezett, és buzdító jellegű beszédeket tartalmaz. A fogságból való hazatérés után nagyon siralmas állapot fogadta a választott nép fiait. Az egész ország, a Szent Város, és a Templom romokban hevert. Egy nagyon nagy munka várt rájuk a hazatérésük után. A romokat el kellett tüntetni, és az egész országot, vagyis mindent újjá kellett építeni.

 A a mai olvasmányban hallott beszéd nem annyira a munkálatokról szól, hanem a lelki újjászületésről. A választott nép elsődleges feladata az volt, hogy az Istennel kötött szövetséget megtartsák. A próféta ebben a néhány mondatban újra felemeli a hangját, és a népet a Törvény megtartására hívja. A prófétai szövegekben, úgy ebben is a megigazulás, az Istennel való békesség jele a Törvény, a szövetség megtartása: “Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteitek az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom.” (Iz 56,1).

A másik nagyon fontos dolog a prófétai beszédben az az, hogy kifejeződik a vallás egyetemessége. A próféta hangsúlyozza, hogy idegen népek is jönni fognak, áldozatokat fognak bemutatni az Úrnak, ami azt jelenti, hogy elfogadják a Törvényt. Az Úr ezeket is elfogadja, és megáldja őket. 

A mai olvasmányt olvasva ráismerünk az Egyhát előképére. Krisztus minden néphez küldte és küldi az Egyházat, hogy gyűjtse magába a népek sokaságát. Isten egyetemes üdvösség terve minden emberre vonatkozik. Krisztus mindenkiért meghalt és feltámadt, és az evangélium üzenete mindenkihez szól. Mi is részesei vagyunk ennek a nagy valóságnak. Engedjük, hogy Isten üdvözítő akarata a mi életünket is átjárja. Szeressük az evangélium törvényét, és mi is hozzunk tiszta lelki áldozatokat az Úrnak! Az Egyház a mai világban legyen valóban az imádság, az istendicséret és a szeretet otthona!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30