Evangélium - 2020.07.12.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 15. vasárnap

Abban az időben:
    Jézus elment hazulról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket:
    ,,Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.
    Akinek van füle, hallja meg!''
    Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: ,,Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben?'' Ő így válaszolt: ,,Nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki; de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:
        Hallván hallotok, és mégsem értetek,
        nézvén néztek, de mégsem láttok;
        megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:
        Fülükkel restül hallanak,
        szemüket behunyják,
        hogy a szemükkel ne lássanak,
        fülükkel ne halljanak,
        és a szívükkel ne értsenek,
        s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.
De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, – és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta.
    Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet!
    Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosai, a harmadik harmincszorosat.'' /Mt 13, 1-23/

                                

                                 “Nem tér vissza hozzám eredménytelenül…” (Iz 55,11)

Krisztusban kedves testvérem!

Izajás próféta könyvének a második része (40-55 fejezetek) a babiloni fogság idején keletkezett. Ez a könyv nagyrészt vigasztaló jellegű beszédeket tartalmaz. A próféta ott, abban a helyzetben azt a küldetést kapta, hogy az idegen országban raboskodó népet vigasztalja, és a reménység tüzét táplálja benne. A fogság ideje alatt nagyon sok veszély fenyegette a választott nép vallási és magánéletét is. Izajás próféta könyvének ezt a második részét a bibliakutatók a “Vigaszatlások Könyvének” is nevezik. Olyan beszédeket tartalmaz, amelyek lelket akarnak önteni az elcsüggedt, fogságban sínylődő népbe.

“Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.” (Iz 55,10-11). A mai napra rendelt olvasmány eme rövid, mindössze két versében nagyon mély üzenet rejlik. Isten igéje mindig hatásos. Soha sem válik feleslegessé, vagy eredménytelenné. A próféta által használt képek, az eső és a hó, a választott nép fiai számára idegenek, hiszen egy sivatagi országban éltek. Babilonban azonban találkoztak az esővel és a hóval is, és látták, hogy azok mennyire fontosak a termőföld számára. A próféta éppen ebből a valóságból kiindulva mondja el ezek a ma is hallott igéket. Isten szava életet ad. Mindig eredményes és soha sem hiábavaló

Krisztusban kedves testvérem! A ma hallott olvasmány nekünk is azt az üzenetet hozza, mint a választott nép fiainak. Isten igéje hozzánk is szól. Vigasztal, támogat, életre hív. Éppen ezért örömmel és szerettel ovassuk, hallgassuk Isten igéjét, mindig amikor lehetőségünk van rá. Minden vasárnap és hétköznap a szentmisében, otthon a Bibliánkat forgatva, engedjük, hogy az ige ereje költözzön belénk. Engedjük, hogy a hallott, vagy olvasott isteni szavak megváltoztassák az életünket, és ezáltal mi is gyümölcsöt termő, gazdag és boldog keresztény életet éljünk!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30