Evangélium - 2020.07.05.

Szerkesztette: Balcsák Szilárd

Évközi 14. vasárnap

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: 

Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent át- adott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. 

Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. /Mt 11, 25–30/

                            

                        Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt

                                                 görnyedtek: én felüdítlek titeket! 

A mai evangéliumi szakasz három részre oszlik. Az első részben hallottuk, amint Jézus az Atyát dicséri, a másodikban a közte és az Atya közt fennálló kölcsönös ismeretről, a harmadikban pedig arról hallottunk, hogy a tanítványoknak ugyanazt a küldetést adja, amit Ő teljesített. 

Jézus míg az Atyát dicséri kifejeződik Isten egészen egyedi logikája. Az a bizo- nyos ószövetségi mondat látszódik beigazolódni, amit annyiszor hallottunk már. „Az én útjaim nem a ti útjaitok, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok.” (Iz 55,8). Mivel Isten a végtelen bölcsesség, sőt a bölcsesség forrása, az emberi lo- gikát követve azt gondolhatnánk, hogy Őt valamennyire ismerni csak az okosok, vagy a különlegesen tehetségesek hivatottak, mivel Ő a nagy Isten, lehet, hogy csak az igazán nagyok tartozhatnak hozzá. Ezzel szemben az isteni gondolat és tett egészen más. A jézusi tanítás alapján mindazok az okosok, akik nem fogadják be Jézust, az okosságuk mit sem ér. Ezzel szemben, mindazok, akik befogadják békére és bölcsességre lelnek. Szemlélik Isten dicsőségét és nyugalmat kapnak. Pont, mint Mózes esetében, megvalósul, amit Isten ígért: Én magam megyek veled és nyugalmat biztosítok számodra. (Kiv 33,14) Annak életében, aki befogadja, elfogadja a Törvényt, a Szót. A választott nép körében magát a Tórát, vagyis a Törvényt igának nevezték. Igának, amit ha a választott nép fia tanulmányozott és élt, az megszabadította az élet aggodalmaitól. 

Jézus azért dicséri az Atyát, mert Ő a kinyilatkoztatást a kicsinyeknek adta és elrejtette az okosak és bölcsek elől. Kik lehetnek az okosok és bölcsek és kik a kicsinyek? Itt Jézus emberi magatartásról beszél inkább, mint személyekről. Mindenkinek lehet sajátja ez a két magatartásforma. Ha visszatekintünk csak a mögöttünk hagyott néhány napra, néha sikerült „kicsinek” lenni, de néha sajnos nagyon „okosnak” tartottuk magunkat. Az első evangéliumban több helyen talá- lunk ilyen ellentéteket. Heródes és Jeruzsálem egész népe a bölcsekkel szemben, a farizeusok és a szadduceusok Keresztelő Szent Jánossal szemben, a hamis pró- féták az igaz tanítványokkal szemben. Máté evangéliumában ők a „kicsinyek”, akik „szemben állnak” az okosokkal. Az okosok ebben az értelmezésben azok, akiknek nincs szükségük Jézusra, mert ők okosok. A saját gondolataik nagyok és ezért nincs hely Jézusnak, valamint a vele való személyes kapcsolatnak. Ők azok, akik mindent a kezükben akarnak tartani. Az eseményeket, a születés és a halál pillanatát, az egészséget, a másik ember gondolatait, sőt magát a másik embert is. Ők azok, akik a Szentgyónás alkalmával azt mondják, hogy nincs bűnük, hisz ők jobban tudják Jézustól, hogy mi a bűn. Isteneknek képzelik magukat, ezért nincs hely az igazi Istennek, nincs hely Jézusnak. Ez a magatartásforma rengeteg békétlenséggel és nagy feszültséggel jár. Hisz az élet tele van olyan helyzetekkel, amikor nem mi irányítunk, és számtalan olyan emberrel találkozunk, akik nem hallgatnak meg, vagyis, akikre nem lehetünk hatással. 

Jézus egyetlen mondatával feloldja ezt a bennünk jelentkező feszültséget. Vegyé- tek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. A tanítvány küldetése, hogy szelíd legyen. A szelíd ember az, aki tudja és elfogadja, hogy az esetek nagy részében nem az ő kezében van az irányítás. Ez a tudás és elfogadás nagy békét ad neki. Megvalósul az, amit Jézus ígért a mai evangéliumi szakasz végén: nyugalmat talál lelketek

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30