Evangélium - 2020.06.14.

Szerkesztette: Masa Tamás

Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap – Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja

      Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez:
     ,,Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.''
     Vita támadt erre a zsidók között: ,,Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?'' Jézus így felelt nekik: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!'' Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. /Jn 6, 51-58/

              

                     “Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet….” (Kiv 19,5a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A Kivonulás könyve beszámol nekünk arról, hogy miként vezette ki Isten Izrael népét Mózes vezetésével Egyiptomból, és miként kötött szövetséget vele a Sinai hegyen. Már az Ószövetség népe is felismerte, hogy Isten a történelmi események által segíti választott népét. Megtapasztalta azt is, hogy Isten mindig hűséges a saját ígéretéhez.

     A mai olvasmányban egy nagyon szép ígéretet hallunk. Az Úr szól Mózeshez, és azt mondja, hogy ha a nép megtartja a szövetségben foglalt parancsokat, áldott és szent néppé lesz (vö. Kiv 19,6).

     A mai kor emberének is szüksége van az Istennel kötött szövetségre. Mi keresztények, Jézus Krisztus révén, az Újszövetség népe lettünk. Az Evangélium igéje számunkra a mérvadó, és ő az aki vezetni akar minket az üdvösség útján. A szövetség Isten ajándéka, de ugyanakkor kötelezettségekkel is jár. A mai olvasmányban hallott Isteni szó, úgy ahogyan az Ószövetség népét meghívta a szövetség megtartására, ma minket is meghív, hogy a Krisztus által közölt evangéliumi szövetséghez hűségesek maradjunk.

     Napjainkban, amikor az értékrendek sajnálatos módon átformálódtak, nekünk keresztényeknek, Krisztus követőknek kell kitartani a az evangéliumi életmód mellett. Ahogyan az Ószövetség népe pogány környezetben kellett hogy helytálljon, és tanúságot tegyen a Jahvéval kötött szövetségről. Úgy nekünk most, a modern időkben kell Krisztus evangéliumának a megtartásával tanúskodnunk. Nagy küldetés ez. De nem lehetetlen. A mai embernek újra fel kell ismerni az evangéliumi üzenet szépségét és erejét. Jézus ma is itt van, és velünk jár az élet útján. Ő az aki evangéliumával mutatja az utat, immáron nem a földi a Kánaán felé, hanem az örök boldogság felé. Ezért kedves testvérem, a mi olvasmány üzenete legyen bátorítás a mi számunkra! Engedjük hogy ma újra fellobbanjon bennünk a az evangélium öröme, és bátran induljunk el a világban a Krisztusról szóló tanúságtétel útján!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30