Evangélium - 2020.05.31.

Szerkesztette: Masa Tamás

Pünkösdvasárnap 

     "Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
    Jézus megismételt: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''
/Jn 20, 19-23/

                                  

          “Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni..”

                                                                          (ApCsel 2,4)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Ötven nappal ezelőtt ünnepeltük Krisztus feltámadásának az ünnepét, a Húsvétot.  Ebben az esztendőben egy kicsit másképpen történt az ünneplés a világjárvány miatt.  Az ünnepi szentmisék és szertartások, sajnos, a közösség, a nép részvétele nélkül történtek. A mai napon a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, vagyis azt a valóságot, hogy megszületett az Egyház. Istennek legyen hála, hogy most már a nép részvételével lehet ünnepelni, a biztonsági szabályok betartásával.

     Az olvasmányban arról hallottunk, hogy a tanítványok együtt voltak, imádkoztak, és várták a megígért Szentlélek eljövetelét. Arról hallunk a mai szép ünnepen, hogy miután a Szentlélek eltöltötte az apostolokat, különböző nyelveken kezdték el hirdetni Isten csodás tetteit (vö. Ap Csel 2,11). Pünkösd napjától kezdve az evangéliumot minden népnek hirdetni kezdték, és az Egyház ezt a küldetését ma is folytatja. Erről is hallunk a mai olvasmányban: “Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni..” (ApCsel 2,4a). Ebben a válságos helyzetben most még nagyobb szükség van az evangéliumról és a Feltámadt Krisztusról való tanúságtételre. A sok reménytelen és félelemben élő embernek szüksége van arra, hogy mi keresztények, a hit tanúságtételével közeledjünk hozzájuk. Ebben a válsághelyzetben, mi kell hogy legyünk azok, akik a Szentlélektől vezetve és Általa megerősödve vigasztalást, reményt vigyünk embertársainknak. 

     A Szentélek mint lobogó láng, tüzes lelkületűvé akar formálni  minket, mint ahogy az apostolokat is felbátorította, minket is fel akar bátorítani.  Most is ezt akarja, ebben a helyzetben, amikor az emberek sokasága már nem tudja melyik információkat tartsa hitelesnek, vagy mi is valójában az igazság a világban történő eseményekkel kapcsolatban. Nekünk kell az egyetlen Igazságról most még tüzesebben tanúskodnunk. A Feltámadt Krisztusról szóló tanúságtétel most még határozottabb, és erőteljesebb kell hogy legyen!

     Kívánom mindenkinek, hogy Pünkösd ünnepe legyen egy erőforrás. Engedjük a Szentlelket működni bennünk és az egész Egyházban, ezáltal is gyümölcsöt teremve, valamint az evangélium igazsága ezáltal is jusson el minden jóakaratú emberhez, és adjon vigasztalást a szomorkodóknak, gyógyulást a betegeknek, bölcsességet a népek vezetőinek!

     Kegyelem és béke legyen veled!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30