Evangélium - 2020.05.24.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 7. vasárnapja

     Abban az időben:
     Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott:
     Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.
     Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, melyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
     Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.
     Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, – mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd! – És én megdicsőültem bennük.
     Én nem maradok tovább a világban. Ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád.
/Jn 17, 1-11a/

             

                   “Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak” (ApCsel 1,14a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Hamarosan véget ér a Húsvéti időszak szent ötven napja. Csütörtökön megünnepeltük az Úr mennybemenetelének ünnepét, és lelkiekben lassan készülünk Pünkösdre, a Szentlélek eljövetelének ünnepére. A mai vasárnap egy összekötő vasárnap a mennybemenetel ünnepe és Pünkösd között. 

     Az olvasmányban amit hallottunk Lukács evangélista röviden, néhány mondatban összefoglalja, azokat eseményeket, amelyek Jézus mennybemenetele után történtek. Arról hallottunk, hogy az apostolok visszatértek Jeruzsálembe, és az emeleti terembe mentek. Ez valószínűleg az Utolsó Vacsora terme volt, amely a hagyomány szerint János apostol családjának házában volt.

     Lukács leírja azt, hogy az apostolok és Jézus anyja, Mária, valamint a Jézust követő jámbor asszonyok ot, az emeleti teremben imádságban virrasztva várták a Szentlélek eljövetelét.

     Ez a mai rövid olvasmány minket is meghív arra, hogy most az előttünk álló napokban mi is jobban elmélyülve az imádságban várjuk Pünkösd szent ünnepét. Lukács fontosnak tartotta azt, hogy Jézus anyja Mária is az apostolokkal volt és együtt imádkozott velük. Nagyon szép üzenet ez. Mária, most is az imádkozó Egyházzal van. Május hónap egyébként is a Szűzanyának van szentelve. Most mi is meghívást kapunk, hogy Máriával együtt imádkozzunk Pünkösd ünnepére készülve. Mária az Egyház édesanyja. Jézus  a keresztre szegezetten Jánosra bízta Máriát, és Máriára Jánost. Ebben az fejeződik ki, hogy az egész Egyház Mária anyai pártfogása alatt van. Kérjük bátran és buzgón az ő anyai párfogását, hogy ezekben a nehéz időkben is  álljon reábízott gyermekei mellett. Az előttünk álló napokban gondoljunk többször arra, hogy mi is megkaptuk a Szentlelket, aki Jézus ígérete szerint elvezet minket az igazság ismeretére, megszentel bennünket és vezet az üdvösség útján!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30