Evangélium - 2020.05.17.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 6. vasárnapja

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik.
    Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
    Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. /Jn 14, 15-21/

                         

             “Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy megkapják a Szentlelket.” (ApCsel 8,15)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A korai Egyházban, mint ahogyan már az elmúlt vasárnapon is hallottuk, az apostolok mellett a kiválasztott diakónusok is működtek. Ezek közül az egyik Fülöp volt, akiről a mai olvasmányban hallottunk. A jeruzsálemi üldözés idején, és miután  István diakónust megölték, Fülöp diakónus Szamariába került. Ebben az országrészben pogány származású nép élt, akiket Kr.e 721 után az asszírok telepítettek be. Ezek a pogányok a zsidó vallásból, csak a Tórát ismerték el. Nem tisztelték a prófétákat, és nem vettek részt a Jeruzsélemben tartott ünnepeken (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=535).

     Amikor Fülöp diakónus hirdeti Jézust a szamariai népnek, többen ráeszmélnek, hogy arról a Jézusról van szó akit ők egykor,szivesen megvendégeltek. A megtérteket öröm töltötte el. Ezt olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben. Ennél a gondolatnál érdemes megállni egy kicsit.  Valóban nagy esemény az, amikor valaki megismeri Jézust, és beengedi őt az életébe. Jézus az öröm forrása. Ezt tapasztalták ott Szamariában is, amikor Fülöp diakónus hirdette nekik az evangéliumot, és ahogyan olvassuk, csodák és jelek kísérték az igehirdetést (vö. Ap Csel 8,6).

     Az olvasmány folytatásában arról hallunk, hogy Péter és János apostolok elmennek Szamariába, imádkoznak a megtértek felett és rájuk téve a kezüket lehívják rájuk a Szentlelket. Ezáltal részesültek az újonnan megtértek a kegyelem teljességében, és ezáltal lettek igazi keresztényekké.

     Kedves testvérem! Mi is, akik részesültünk a keresztség és a bérmálás szentségében valódi keresztényekké lettünk. Krisztust öltöttük magunkra, és a Szentlélek mireánk is leszállt, eltöltött bennünket. A mai olvasmány meghív minket is, hogy a Feltámadott örömében éljünk. A Szentlélek, akit mi is megkaptunk el akar minket is tölteni erejével és örömével. A szamariai hívekhez hasonlóan minket is öröm kell hogy eltöltsön. Örüljünk annak, hogy minket is meghívott az Úr, hogy tanúi legyünk a világban, és a Szentlélek vezetésével Krisztus örömét adjuk másoknak. A keresztény hivatás velejárója ez. Megismerni, megszeretni és befogadni Krisztus örömhírét, és a Szentlélek erejével örömmel tanúskodni róla!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30