Evangélium - 2020.05.09.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 5. vasárnapja

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    ,,Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!''
    Ekkor Tamás így szólt: ,,Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?'' Jézus ezt felelte: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.''
    Fülöp megjegyezte: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!'' Jézus így válaszolt: ,,Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
    Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.''
/Jn 14, 1-12/

                               

                         “Az Úr szava terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt 

                                                  Jeruzsálemben…” (ApCsel 6,7)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Az Apostolok Cselekedeteinek könyve beszámol nekünk arról, hogy milyen volt az első keresztény közösség élete. Láthatjuk, miként terjedt az evangélium Jeruzsálemtől kezdve , lassan az akkor ismert egész világ felé. A jeruzsálemi közösség nagyon szép életet élt. Arról olvashatunk az Apostolok Cselekedeteinek könyvében, hogy mindenük közös volt, kitartottak az imádságban és apostolok tanításában. Még az üldözések idején sem ijedtek meg, hanem tovább folytatták a Krisztusról szóló tanúságtételt.

     A mai olvasmányban arról hallottunk, hogy néhány görögül beszélő zsidó zúgolódni kezdett, mert az ő özvegyeiket háttérbe szoritják a mindennapi alamizsnaosztáskor (vö ApCsel 6,1). A szövegmagyarázat szerint ezek a görögül beszélő zsidók, külföldről visszatért zsidók voltak, akik Jeruzsálemben telepedtek le (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=534). Ők  megjárták már az akkor ismert világot, és látták, higy a fejlett közösségekben miként működik az élet. Az apostolok erre reagálva kiválasztanak hét diakónust, akik majd a szegények, az özvegyek és az árvák szolgálatát látják el. A követelmény az volt, hogy a kiválasztott bölcs és a Szentlélekkel eltelt legyen. Ez a két követelmény nagyon fontos volt akkor, és nagyon fontos most is. A mai idők keresztényeinek is bölcsnek, és a Szentlélekre nyitottnak kell lenni. A mai Egyháznak is szüksége van jó papokra, diakónusokra, de nagyon jó világi munkatársakra, és természetesen jó hívekre. Az Egyházban mindenkinek megvan a maga helye, és szerepe. Ahogy olvastuk az olvasmányban, az apostolok belátták, a szolgálatokat, feladatokat be kell osztani, így lesz sikeres az Egyház működése, és igy tudnak eleget tenni Krisztus parancsának.

     Krisztusban kedves testvérem, a mai olvasmány szeretne minket is segíteni abban, hogy a keresztségben kapott küldetésünket bátran teljesítsük. A szolgálatok különfélék ugyan, de a célunk ugyanaz.  Az evangéliumot hirdetni kell minden időben, és a szeretetszolgálatnak is működnie kell az Egyházban.

     Használjuk fel a Szentlélektől kapott kegyelmeket, adottságokat a közösségeink életének szebbé, jobbá tételére, és ezáltal mi is elmondhassuk:” Az Úr szava terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt….” (vö. ApCsel 6,7a).

     Békesség veled!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30