Evangélium - 2020.05.03.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 4. vasárnapja

     Abban az időben így szólt Jézus:
    ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.''
    Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél.
    Jézus ezért így folytatta: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.''
/Jn 10, 1-10/

                                  

                                “És megkapjátok a Szentlélek ajándékát” (ApCsel 2,38b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Húsvét negyedik vasárnapja a lelki hivatások napja. Ma különösképpen imádkoznak a katolikusok papi és szerzetesi hivatásokért. Nem feledkezünk meg azonban a többi szolgálattevőkről sem. Gondolok itt a kántorokra, hitoktatókra, lelkipásztori kisegítőkre. Jézus az apostolokra bízta az evangélium hirdetését. Az idők során létrejöttek a papi rendek és a szolgálatok is az Egyházon belül. A mai napon különösképpen is imádkozunk a már szolgálatban lévőkért, de azért is, hogy adjon Isten új hivatásokat is.

     Az olvasmányban ma Péter apostol pünkösdi beszédének befejező részét hallottuk. Ebben a néhány versben kifejeződik a beszéd hatása. Miután Péter elmondta azt, hogy azt a Jézust, akit keresztre feszítettek, Isten feltámasztotta, és igazolta Őt.

     A beszédnek igen nagy hatása és visszhangja let. Olvassuk, hogy a hallgatók megkérdezik Pétert:” Mit tegyünk?” Péter válasza pedig ez:” Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket – bár távol vannak – meghívott a mi Urunk, Istenünk.”(ApCsel 2,38-39).

Krisztusban kedves testvérem! A keresztség által mi is Krisztus új népének tagjaivá lettünk. Mi is részesei vagyunk az ígéretnek, amiről Péter apostol szól. Krisztus megváltó halála és feltámadása nekünk is meghozta az üdvösséget.

     A mai vasárnap, amikor a hivatásokra gondolunk, és imádkozunk értük, gondoljunk arra, hogy mi is részesei vagyunk az általános papságnak. Ez azt jelenti, hogy az apostoli küldetés ránk is vonatkozik. Mindenki, a maga életállapotának megfelelően kell hogy hirdesse Krisztust és az evangélium örömét! Hatalmas, és csodálatos ajándék ez! Használjunk ki minden lehetőséget, hogy az evangélium üzenete mindenkihez eljusson, és Isten népének minden tagja eljusson az üdvösségre. A Szentlélek kegyelme segíteni fog minket ebben a szolgálatban, úgy ahogyan az első időkben vezette az apostolokat és az első keresztényeket is.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30