Evangélium - 2020.04.19.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 2. vasárnapja

     Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
    Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''
    A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!''
    Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem!'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!''
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.
/Jn 20, 19-31/

                 

                        “Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a

                                           kenyértörésben és az imádságban.” (ApCsel 2,42)

     Krisztusben kedves testvérem!

     Ma Húsvét második vasárnapjaán az Isteni Irgalmasság Vasárnapját ünnepeljük. A Húsvét öröme, és a Feltámadottal való örömteli találkozás a mai napon is meg akar érinteni minket. Krisztus győzött a halál és a bűn felett, szabaddá tett mindannyiunkat, akik benne remélünk, és hiszünk.

     Ebben az évben másképpen ünnepeltük meg a húsvéti szent napokat. Zárt templomok, kápolnák mindenfelé, csak a médiákban megjelenő élő közvetítések, vagy felvételek tárták elénk az ünnepi liturgiákat. Első látásra talál szomorkodni kellene. Ez volna az általános emberi reakció. De mi nem ezt akarjuk tenni. Nekünk más irányelveink vannak. Az első az, hogy Krisztus feltámadt és közöttünk van. A második az az, hogy nemcsak puszta szemlélői vagyunk egy múltbéli eseménynek, hanem Krisztus most is itt van, és most is össze akar minket gyűjteni, mint ahogyan az olvasmányban hallottuk,ahogy összegyűjtötte jeruzsálemben a benne hívőket.

     Krisztusban kedves testvérem! Ma is, amikor ezeket az eseményeket ünnepeljük, gondoljunk arra, hogy Isten ma is számít rank! Ma is meghív minket arra, amire meghívta az első jeruzsálemi közösséget:” Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” (ApCsel 2,42). Igen ezek a dolgok ma is aktuálisak. Hivatottak vagyunk megmaradni az Egyház közösségében, függetlenül attól, hogy nincsenek nyilvános szentmisék, hittanórák, katekézisek, összejövetelek. Lelkiekben mi is hasonlóvá kell hogy váljunk az első keresztény közösséghez. A nehézségek és a karantén ellenére, mi egy szív,  és egy lélek kell hogy legyünk, példát véve az első keresztényektől.A címsorban szereplő ige a mi tulajdonságunk is kell hogy legyen! Figyeljünk oda egymásra, imádkozzunk egymásért, és amikben csak lehetséges siessünk egymás segítségére!

     A Feltámadott öröme és békéje töltse be mindannyiunk életét!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30