Evangélium - 2020.04.12.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvétvasárnap

    Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak Jézus megkérdezte őket: ,,Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?'' Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: ,,Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?''
    Ő megkérdezte: ,,Miért, mi történt?'' Azok ezt felelték: ,,A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták.''
    Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?'' Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.
    Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: ,,Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.'' Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. De ő eltűnt előlük.
    Akkor azt mondták egymásnak: ,,Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?''
    Még abban az órában útrakeltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!'' Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. /Lk 24, 13-35/

                          

                “ Aztán megölték, keresztre feszítették,de harmadnap feltámasztotta az Isten..”

                                                              (ApCsel 10,39b-40a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Tegnap este a Húsvéti Vigíliával megkezdtük a legnagyobb és legörvendetesebb ünnepünk megülését. Krisztus Feltámadt-mondogatjuk hangosan, és a szívünk bensejében. Húsvét vasárnapja van. Lélekben mi is Jézus üres sírjánál időzünk, a jámbor asszonyokkal és a csodálkozó tanítványokkal együtt. Nekünk is eszünkbe jutnak Jézus szavai, melyekben megjövendölte a szenvedését, halálát és feltámadását is. Örömnap ez, mindegyiktől örömtelibb, mert az Élet győzött a halál felett, és a bűnös ember váltságdíja ki van fizetve Jézus áldozata, és megdicsőülése révén!

     A mai első olvasmányban Péter apostol Kornéliusz százados házában elmondott beszédéből hallottunk egy részletet. Az Apostolok Cselekedetei leírja számunkra az ősegyház életét, és azt, hogy a zsidókon kívül a pogányok is hinni kezdtek Jézusban, és megkeresztelkedtek. Egy ilyen ember Kornéliusz. A fejezet első verseiben a szerző-Lukács evangélista, bemutatja nekünk ezt a kedves századost. Ő embereket küld Joppéba, hogy hívják el Péter apostolt, aki az ottani keresztényeket ment meglátogatni. Péter apostol el is megy Kornéliusz házába és ott mondja el ezt a hatalmas horderejű beszédét, amely egyfajta hitvallásként hangzik el. Péter a beszédében emlékezteti a hallgatóságot Jézus művére és ugyanakkor buzdít a feltámadásról szóló tanúságtételre.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai szent ünnep az egyházi év csúcspontja. A Feltámadott Krisztus ma nekünk is újra szólni kíván. Győzött az Élet a halál felett, ahogy már említettük, megtört a bűn és a sötétség hatalma, és mindenki, aki hisz a Feltámadottban, részese lesz az Ő életének. Meghívást kapunk mi is Péter apostol beszédében arra, hogy a világban a Feltámadott Krisztus tanúi legyünk. Ma amikor ilyen nehéz, és válságos időket élünk, különösen is fontos a feltámadt Krisztusba vetett hit. Most, ebben a nehéz helyzetben is hivatottak vagyunk, hogy Péter, és a többi szent apostolokkal hirdessük: KRISZTUS FELTÁMADT, és vele együtt mi is feltámadunk! Az élő hitről való tanúságtételünk jel és bátorítás less mindenki számára, akivel csak találkozunk!

     Áldott és békés Húsvéti Ünnepeket kívánok neked!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30