Evangélium - 2020.02.16.

Évközi 6. vasárnap

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
     Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
     És mondom nektek: Ha igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
     Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: ,,Te esztelen!'', méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: ,,Te istentelen!'', méltó a kárhozat tüzére.
    Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
     Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
     És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét -- kivéve hűtlenség esetét --, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
    Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek ,,igen, igen, nem, nem''; ami ennél több, az a gonosztól van.
/ Mt 5, 17-37 /

              

                  Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a

                                                                 hatalmad. (Sir 15,15)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A bibliai emberképet szemlálve láthatjuk, higy Isten az embert nagy méltóságra emelte. Már a teremtés pillanatában fölébe helyezte minden más létezőnek. Ugyanakkor az Ószövetség más könyveiben is olvashatunk utalásokat erre. Az ember a teremtés koronája, akit Isten a saját hasonlatosságára alkotott meg. Az embernek szabad akarata van. Dönthet Isten törvénye mellett, de dönthet ellene is. Isten soha nem kényszeríti az embert, hanem maghagyja a szabad akaratát.

     A mai olvasmányban is ez a téma kerül elő. Azt mondja a szent szerző, hogy az ember képes a jó megtételére, de ugyanakkor hajlamos a bűnre is. Isten mindig jó szemmel nézi azt, aki az Ő parancsait megtartja. Már a korai időben is tapasztalta az ember, higy ha együttműködik Istennel, akkor jól fog menni a sora. A bűnös ellenben szerencsétlen lesz.

     Krisztusban kedves testvérem! Nekünk keresztényeknek is megvan az életre vezető törvényünk. Krisztus megmutatta számunkra az üdvösség biztos útját. A mai evangéliumban is, amikor párhuzamba hozza az Ószövetségi előírásokat az örömhírrel, láthatjuk, hogy az Isten melletti döntés az üdvös.

     Nagyon sok ember tehernek, vagy kényszernek érzi a vallási törvényeket. Ez azért van, mert cask felületesen olvasta azokat. Aki igazán megismeri Istent, tudja, hogy a törvények nem sanyargatni akarják az embert, hanem éppen ellenkezőleg, segíteni akarnak az üdvösségre jutásban.

     Engedjük meg, hogy Isten törvénye, számunkra Krisztus evangéliumának öröme töltsön el minket. Úgy tekintsük magunkat, mint Isten választottjait, akik a világban az Ő örömének, jóságának és irgalmának a tanúságtevői kell hogy legyünk.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30