Evangélium - 2020.01.26.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 3. vasárnap

     Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
     Zabulon földje és Neftali földje,
     a tenger útja, a Jordán vidéke,
     a pogányok Galileája:
     A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
     és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
     Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!''
     A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!'' Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. őket is elhívta. ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
     Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet. /Mt 4, 12-23/

               

                              “Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik.” (Iz 9,2)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Izajás próféta működésének a kezdetén Assziria megtámadta Izrael északi részét. Naftali és Zebulon földje volt kitéve legjobban ennek a támadásnak. Izajás próféta szomrúan éli meg ezt a tragédiát, de az Úr ajkára adja a vigasztalás és a reménység igéit. Erről hallunk a mai olvasmányban. Mindannyiunk számára ismerősen csengenek ezek a szavak, amelyeket ma hallottunk. A próféta örömről és világosságról beszél. A próféati igékben benne van a fogságból való szabadulás reménye, de ugyanakkor a távoli jövöre, a Messiási időre való utalás is.

     Mi keresztények az ószövetségi jövendöléséket Jézus Krisztusra az Üdvözitőre vonatkoztatjuk. Az Újszövetség tanitásának fényében ráismerünk Krisztusra ezekben az ószövetségi igékben.

     Most igy Karácsony után, amikor újra visszatérnek a hétköznapok, az ünnepi hangulat alábbhagy, a liturgia, a szentirási olvasmányok meg akarják tartani bennünk a Messiás eljövetelével járó örömet. Krisztus belépett a mi világunkba. Világosságot és örömet hozott. Az Ő jelenléte Isten jelenléte közöttünk.

     Ezért kedves testvérem, aki e sorokat olvasod, telj el Krisztus örömével! Ha néha úgy érzed is, hogy reménytelenség az egész életed, vagy szomorúság gyötör, gondolj arra, hogy Isten az Ő Fiában örömet és reményt ajándékozott neked! Ahogyan az ószövetségi választott nép is a próféta szavai segitségével megtalálta vigasztalását, úgy te is keresd a vigasztalást, amelyet Krisztus ad neked!

     Napjainkban nagyon nagy szükség van olyan hivekre, akik a hitüket, örömüket megosztják másokkal. Nagyon sok a sötétség napjainkban is. Nagyon sok remányvesztett ember van a környezetünkben. Mi kell hogy legyünk azok, akik Izajás prófétához hasonlóan, a reménytelenség napjaiban bátoitsuk a gyengébbeket. Krisztus meghozta a szabadulást, a világosságot és az istenismeret örömét. Adjuk tovább bátran, és akkor a cimben szereplő igék is elevenné válnak napjainkban: “Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik.” (Iz 9,2)

     Kegyelem  és béke legyen veled!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30