Evangélium - 2019.12.25.

Szerkesztette: Masa Tamás

Karácsony

     Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
     Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ó csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
     Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
      És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
     János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdett ,,Ô az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
     Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. /Jn 1, 1-18/

            

                     “..mert az Úr megvigasztalja népét, és megváltja Jeruzsálemet.” (Iz 52,9b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Elérkezett Karácsony ünnepe. Mindannyian hálaadással és örvendezve ünnepeljük Megváltónk születését. Izajás próféta is buzdít minket a mai olvasmányban az örvendezésre, hiszen valami nagy, még eddig nem látott dolog történt. A prófétai könyvből vet olvasmány a babiloni fogságból hazatérő zsidók örömét írja le. Kürosz perzsa király megdöntötte Babilon uralmát, és a fogságba hurcolt zsidók visszatérhettek hazájukba. A prófétai könyv örömmel számol be erről az eseményről. Ma Karácsony napján, mi is örvendezünk. Mi már nem a a babilonból való szabadulásnak, hanem annak, hogy megszületett a megígért Üdvözítő, aki minket most, a mi időnkben akra szabaddá tenni és elvezetni az Isten ismeretére. Jézus Krisztusban megjelent közöttünk a láthatatlan és élő Isten. Az Ő szeretete most kiárad újra az egész világmindenségre. Minden embert aki Őt befogadja, eltölti örömével és békéjével. Az Isten közöttünk van. Betlehemben, egy kicsi gyermek képében lépett be a világunkba Isten. Hatalmas és csodálatos igazság ez. Merjünk most mi is örvendező lélekkel hálát adni Istennek, és engedni, hogy ez az öröm magával ragadjon minket.

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom, hogy az egész világot töltse be a Megváltó születésének öröme és életünk minden napján ezzel a tudattal végezzük szolgálatunkat: Isten velünk van. Emberré lett azért, hogy minket isteni életének részesévé tegyen!

     BOLDOG KARÁCSONYT!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30