Evangélium - 2019.12.22.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 4. vasárnapja

     "Jézus Krisztus születése így történt:
     Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.''
     Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
        Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
        és az Emmánuel nevet adják neki,
     ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten''.
     Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. /Mt 1, 18-24/

                

                             “Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el. “ (Iz 7,14)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Acház király idejében dúlt az úgynevezett szír-efraimita háború. Szíria és az északi Királyság hadba vonult Acház király ellen, mert nem akrat velük szövetkezni az asszírok elleni háborúban. Ebben a veszélyes helyzetben hangzikel ez beszélgetés, amit ma hallottunk. Izajás próféta arról beszél, hogy a segítség nem a  hadvezérektől fog jönni, hanem egy fiatal szűz gyermekétől. A régi értelmezés szerint ezt Acház király fiára Ezekiásra értették, aki az apjávall ellentétben, hívő és igazságos uralkodó volt (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=512). Később amikor a héber szöveget görögre fordították, akkor jött létre ez a szöveg: “ Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. “ (Iz 7,14). Itt már egyértelműen egy jövendőbeli dologra lehetünk figyelmesek. A mi kersztény értelmezésünk szerint a szűz itt nem más mint Mária, Jézus anyja. Mi hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztusban teljesedett be a prófétai jövendölés.

     Néhány nap választ el bennünket Karácsony ünnepétől. A készületünk a tetőfokára hágott. Lelkiekben már az ünneplés hangulatában vagyunk. Nagyon jó,hogy ma ezt a prófétai szöveget hallottuk. Felhívja a figyelmünket arra, hogy a Megváltó Isten Fia, emberré let érettünk, aki nem háborúval, vagy fegyverrel hozza meg a szabadulást, hanem életével, szeretetével és alázatosságával.

     Kedves testvérem! A még hátralevő néhány advent napot használjuk fel ennek az igazságnak a mélyebb megértésére. Isten emberré lett értem. Szűztől született, azért, hogy sorsot vállaljon velem, halandó és bűnös emberrel, és a saját alászatossága által vezessen el engem az Istennel való kiengesztelődésre és egységre.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30