Evangélium - 2019.12.15.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 3. vasárnapja

     Abban az időben:
     Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: ,,Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?'' Jézus igy válaszolt nekik: ,,Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!''
     Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: ,,Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ô az, akiről ezt írták:
     Íme, elküldöm követemet színed előtt,
     hogy elkészítse az utat teelőtted.
     Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. 
/Mt 11, 2-11/

              

                     “Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon!” (Iz 35,1)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Advent harmadik vasárnapját a latin nyelvű liturgia „Gaudete”-„Örüljetek” vasárnapjának nevezte. A szentmise kezdő éneke ugyanis Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből való: “Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. “ (Fil 4,4-5). Advent sajátosságai közé tartozik az öröm is. Ahogyan lelkileg bűnbánatra, és készülődésre hív minket ez a szent időszak, ugyanúgy meghív az örvendezésre, az örömre is. A keresztény ember nem élhet öröm nélkül. Isten mindannyiunkat megszabadított Krisztus által, új életet adva nekünk, éppen ezért az öröm és az örvendezés is része az életünknek. Mi keresztények nem soha sem a csüggedés, a szomorúság, és a panasz emberei kell hogy legyünk, hanem a remény és az öröm emberei.

     A mai olvasmányban Izajás próféta, a babiloni fogságból hazatérők örömét írja le. Igaz, ez a szakasz Izajás próféta könyvének első részében található, amely a fogság előtti beszédeket és jövendöléseket tartalmazza, de a próféta a fogságból való hazatérést, szabadulást itt egy jövőbeli eseményként írja le. A próféta szavai bátorítólag hatnak ránk. Az öröm, a szabadulás öröme járja át a ma hallott olvasmány szavait. Itt most,advent napjaiban, hozzánk is szólni szeretne a próféta. Mi már nem Babilonból akarunk megszabadulni,hiszen az egy régi esemény, amelyben Isten megmutatta hatalmát a választott nép fiainak, hanem mi már a végső beteljesedésre várakozunk, amelyet Krisztus ígért nekünk. 

     Krisztusban kedves testvérem! Legyünk mindig tudatában annak, hogy mi is megváltottak,megszabadítottak vagyunk. Krisztus minket a megdicsőülésre hívott meg, amelyet majd az idők végén be fog teljesíteni. A mai örvendező vasárnap tehát, legyen egy megerősítő nap a számunkra. Krisztus szabadításának és megváltásának öröme töltsön el  minket, és ezt az örömet hordozzuk, sugározzuk magunkból mindenkoron!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30