Evangélium - 2019.12.08.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 2. vasárnapja

     Ô volt az, akirôl Izajás próféta ezt mondta:
        A pusztában kiáltónak szava:
        Készítsétek elô az Úr útját,
        tegyétek egyenessé ösvényeit!
     János öltözéke teveszôrbôl készült, és bôrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ô megkeresztelte ôket a Jordán folyóban.
    Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: ,,Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgô harag elôl? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekbôl a kövekbôl is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem!

     Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erôsebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ô Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan  tűzben elégeti!' /Mt 3, 1-12/

                

             „Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall” (Iz 11,3b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Izajás próféta könyvéből hallottunk ma egy olyan szakaszt, amely abból a beszédsorozatból való, amit a próféta Acház király uralkodásának idején mondott. A kutatók szerint a próféta abból indul ki, hogy Acház király nem igazán tudja viselni az ország kormányzásának terhét, eléggé gyenge uralkodónak mutatkozott. Az Északi királyság uralkodója és Damaszkusz királya le akarták taszítani Acházt a trónról, hogy olyan valakit tehessenek a helyébe, aki szövetkezik velük az Asszíriával való szövetség megkötésében. (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=305).

     Izajás próféta a nem helyesli a pogányokkal kötött szövetségen, hanem buzdít arra, hogy egyedül csak Jahve legyen a támasza a népnek.

     Ebben az olvasmányban, amelyet ma hallottunk, Izajás próféta leírja az eljövendő Messiás tulajdonságait, valamint azt a helyzetet, amelyet az Ő eljövetele teremt. Ismerjük mindannyian ezt a prófétai beszédet, hiszen első olvasásra talán lehetetlennek tűnő dolgokat hallunk tőle. A próféta ezeket a képeket azért használja, hogy éreztesse a hallgatóval: a Messiás király országa egészen más mint a földi uralkodók által vezetett birodalmak. A Messiás békét teremt az egész birodalmában, és Isten az, aki a valóságban vezeti a népét.

     Krisztusban kedves testvérem! Nekünk, az újszövetség népének tagjaiként is szól ez a mai olvasmány. Krisztus, aki az idők végén vissza fog jönni, újjáteremti a mindenséget. Az Örök Hazában minden más lesz mint amelyben most itt élünk. A próféta mindig is nagyon fontosnak tartotta az Istenhez való ragaszkodást, vagyis a hozzá kötő hűséget. Most advent napjaiban, nekünk az a meghívás szól, hogy merjünk teljes szívvel visszatérni az Úrhoz, és örvendezve várni az Ő uralmának a beteljesdését.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30