Evangélium - 2019.11.24.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja

     Abban az időben:
     Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.''
     Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!'' – mondták.
     Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.
     Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.'' A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.''
      Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.''
      Ő ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.'' /Lk 23, 35-43/

                     

                         “Legeltesd népemet, Izraelt, és légy Izrael fejedelme.”(2 Sám 5,2b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai napon Krisztus a Mindenség Királyának ünnepét ünnepeljük. Ezt az ünnepet eredetileg október utolsó vasárnapján ünnepelték, Mindenszenntek előtt, kifejezve azt, hogy Krisztus dicsőült meg a szentekben.(vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=732). A II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformja alapján került át a mai ünnep az utolsó (34.) évközi vasárnapra, hogy jobban kifejezze Krisztus eszkatológikus királyságának méltóságát. 

     A mai olvasmányban Dávid királlyá való felkenéséről hallottunk. A zsidók körében kezdetben nem voltak királyok. Azt tartották, hogy maga Jahve a királyuk, aki vezeti, őrzi és védelmezi őket. Később, amikor már elfoglalták az Ígéret Földjét, a más népekkel való kapcsolat hatására, a zsidók is királyt akartak maguknak. A Szentírás tanúsága szerint Saul volt az első király Izraelben, akit Dávid követett a trónon. Dávid eleinte csak a két deli törzs, Júda és Benjamin uralkodója volt. Később, amikor elfoglalta Jeruzsálemet,a többi törzs is elfogadta őt királynak. Dávid nagyon sikeres uralkodó volt, habár voltak emberi gyöngeségei is. Az Úr ígéretet tesz neki arra, hogy majd a z idők teljességében, a Messiás Király az ő családjából fog származni.

     Dávid király a Messiás előképe. Így tartja a szentírásmagyarázók sokasága. Kriszus, aki Dávid házából született beteljesíti az összes ószövetségi ígéretet, és a világmindenség Királyaként él örökkön-örökké.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai vasárnap, az egyházi év utolsó vasárnapja segítsen minket annak a hitnek elmélyítésében, amely az tanítja, hogy Krisztusban elérkezett Isten Örök Országa, amely nem korlátozódik egy nemzetre, hanem kiterjed az egész világra. Krisztus, a szenvedő és szolgaként mutatkozó Király meghív minket is, hogy példájára vállaljuk fel a ránk bízott küldetést, és isten Országa építésén fáradozva majdan a maga teljességében birtokoljuk azt!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30