Evangélium - 2019.10.13.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 28. vasárnap

 Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén.
    Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!''
    Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: ,,Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.'' Útközben megtisztultak.
    Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt.

Jézus megkérdezte: ,,Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?'' Aztán hozzá fordult: ,,Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.'' /Lk 17, 11-19/

               

                      “Tudom, hogy nincs Isten az egész világon, csak Izraelben.”(2Kir 5,15b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Elizeus próféta működésének idejébe visz el minket a mai olvasmány. Krisztus születése előtt kb 850 évvel történt az esemény, amiről hallottunk. A szíriai Námán története mindannyiunk számára ismerős, mert még maga  Jézus is említi egy alkalommal, a mikor a farizeusokkal vitába kerül. A mai olvasmányban szereplő történet két főszereplőjére érdemes odafigyelni.

     Elizeus, Illés próféta tanítványa hatalmas dolgokat visz végbe Isten erejével. Ezek között van a mai olvasmány másik szereplőjének a szíriai király hadvezérének Námánnak a leprából való kigyógyítása. Elizeus próféta az alázatosság példaképeként jelenik meg, míg Námán a hálaadás embereként.

     A lepra mint betegség igen elterjedt betegség volt a régi világban. Mondhatjuk azt, hogy gyógyíthatatlan volt. A leprás betegeket elkülönítették a közösség többi tagjaitól, és senki sem érintkezhetett velük. Námán, aki nem tartozik Izrael népéhez, sőt egy ellenséges nép tagja, hite miatt gyógyulást nyer.

     A ma hallott olvasmány üzenete a mai ember számára is fontos. Látjuk, hogy Isten kigyógyítja mindazokat, akik legfalább egy parányi hittel is rendelkeznek. Tudjuk, hogy Námán eleinte kételkedve fogadta a náluk fogságban lévő zsidó szolgáló szavait Elizeus prófétával kapcsolatban. Azután mégiscsak elment hozzá és megtörtént a csodás gyógyulás. Isten nem hagyja jutalom nélkül a hívő lelkeket. Námán példája mindannyiunkat meg akar érinteni. Ha van is bennünk gyengeség, kétely, ne vonakodjunk Isten elé járulni. Merjünk bízni Isten erejében és hatalmában. Ezen felül tudjunk hálásak lenni. Erre mutat rá Námán története.

     Elizeus próféta üzenete is nagyon fontos. Amikor Námán meg akarja jutalmazni, ő nem fogadja el az ajándékot. Ez azért van, mert prófétaként tudja, hogy a szíriai Námán gyógyulása nem emberi erőből történt, hanem Isten volt az aki a gyógyítást végbevitte.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai olvasmányban szereplő két ember példája segítsen minket is alázatos és halaadó lelkületre. Tudjuk megköszönni Istennek mindazt amit velünk tesz, valamint a jótémteményeinket ne tulajdonítsuk a saját érdemeinknek, hanem Isten erejének,szeretetének a megnyilvánulásaként.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30