Evangélium - 2019.09.29.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 26. vasárnap

    Abban az időben:
    Jézus a következő példabeszédet mondta:
    ,,Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit.
    Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt.

     Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.«
    »Fiam – felelte Ábrahám –,emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl.
    Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.«
    »Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.«

     Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« Ám az erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.«
     Ő azonban így felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«''
/Lk 16, 19-31/

            

                                       “…és véget ér a henyélők tobzódása.” (Ám 6,7b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Ámosz prófétával találkozunk ma újra az olvasmányban. Az elmúlt vasárnap az igazságtalanságot cselekvő, de önmagukat jámbornak és vallásosnak tartó zsidókhoz szólt a próféta. Ma a gazdagokhoz szól, akik nem törődnek a szegényebb honfitársaikkal, hanem az idegen uralkodók életmódját utánozzák. A próféta itt is a végveszélyről szól, ahogyan a címsorban szereplő  igevers is jelzi. Ámosz próféta a déli országrészből származott, de a küldetése az északi országrészhez szólt. Az ő idejében az ország nyugalomban élt, nem fenyegette még semmilyen külső támadás. A próféta azonban rámutat arra, hogy a gazdagság nak, a gondtalan tobzódásnak egyszer csak majd vége szakad. A szomszédságban, Asszíria egyre erősebb birodalommá fejlődött és hódító hadjáratokat tervezett, Ámosz próféta megpróbálja felhívni a gazdag honfitársai figyelmét arra, hogy jó lenne odafigyelni a az országban élő honfitársakra is. A gondtalan, vagy mondhatni felelőtlen életmód a romlást fogja okozni, ami, mint ahogy tudjuk, nem sokkal később be is következik.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai olvasmány, úgy ahogyan a mai vasárnapra rendelt evangéliumi szakasz (a dúsgazdag és a szegény Lázár története) is, éberen akar tartani minket. Lehet hogy vannak az életünkben olyan időszakok, amikor úgy érezzük, most már mindenünk megvan,gondtalanul élvezhetjük a munkánk gyümölcseit. A próféta rámutat azonban arra, hogy mindez bizony nem tarthat a végtelenségig. Egyszer mindennek vége szakad. Ezért mi, akik Krisztus új választott népéhez, az Egyházhoz tartozunk, és kereszténynek, Krisztus követőjének valljuk magunkat, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan élünk, és vajon odafigyelünk-e a körülöttünk élő embertársainkra. A prófétai szózat segítsen minket abban, hogy a javainkat bölcsen és okosan használjuk fel. Legyünk tudatában annak, hogy nemcsak önmagunknak élünk.

     Jézus megmutatta számunkra az utat, hogy miként kell másokért áldozatot hozni,és hogyan kell másokért élni. Ezt lehet gyakorolni, tanulni és állandóan tökéletesíteni a mindennapi életünkben.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30