Evangélium - 2019.09.01.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 22. vasárnap

     Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.

     ,,Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.

     Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.''
     Ekkor a házigazdához fordult: ,,Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.'' /
Lk 14, 1. 7-14/

         

                                  „Fiam, alázattal vidd végbe tetteid..” (Sir 3,17a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Az ószövetségi bölcsességi irodalom  nagyon sok hasznos, a mindennapi élethez szükséges tanítást közöl. A bölcsességi könyvek egyik fő témája, az istenfélelem, az alázat, a jóság, a szerénység. Ezek a könyvek mondhatni előképei az Evangéliumoknak, amelyekben Jézus tanít minket az igaz életre.

     A mai olvasmányban az alázatosság témája kerül elő. A bölcsességi irodalom könyvei, az ószövetség kései szakaszában íródtak, és legtöbbször arra irányulnak a tanításaik, hogy a zsidó vallásos hitet és a hagyományt megőrizzék a pogány (hellenista) gondolkodás behatásaitól. (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=720). 

     Az alázatosság már az ószövetségi tanításban is nagyon fontos helyen állt. Ahogyan a mai olvasmány is mondja: “Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél.” (Sir 3,18).Igen. Ahogyan már a régiek is felismerték, Isten előtt mindig kedvesebb az alázatos és szerény ember. Nagyon jól tudjuk, hogy az ember hajlamos a fennhéjazásra, büszkeségre, hívelkedésre. A sikerek, az elismerések és a jólét nagyon sokszor elfeleledtetik az emberrel az alázat és a szelídség gyakorlását. Látjuk a mindennapi életben egyes emberek viselkedését. A siker, a presztizs, és a sok minden más modern, sikeresnek nevezett dolog elvakítja őket. Az alázat és a szerénység háttárbe szorul, vagyis teljesen feledésbe merül.

     Kedves testvérem az Úrban! A mai olvasmány segíteni akar nekünk, hogy minden munkálkodásunkat úgy végezzük, hogy azok kedvesek legyenek Isten előtt. Nem véletlen mondom ezt. Isten előtt legyen kedves amit teszek, nem pedig a másik ember előtt.Ha Istenre odafigyelek, alázatos vagyok,akkor  tudatában vagyok annak, hogy Isten kegyelme és segítsége nélkül semmit sem tehetek, és semmim sem lenne. Amikor ez a lelküléet bennem van, és ezzel a lelkülettel teszem a mindennapi dolgaimat, akkor már nagyon jó úton járok. Akkor már az evangéliumi élet is bennem van.

     Segítsen a Szentlélek mindannyiunkat alázatos, szelíd, szerény és egyszerű keresztény katolikus életre. Minden cselekedetünk legyen Isten dicsőítése és legyen mindannyiunk lelki és testi javára!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30