Evangélium - 2019.08.25.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 21. vasárnap

     Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt.
     Valaki megkérdezte tőle: ,,Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?''
     Ő így válaszolt: ,,Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.
     A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.«

     Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!«
     Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan.
     Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában.
Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!'' /Lk 13, 22-30/

           

                        “Íme eljövök, hogy összegyűjtsek minden népet és nyelvet” (Iz 66,18a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai napon Izajás próféta könyvének utolsó fejezetéből hallottunk egy szakaszt. Izajás próféta könyvének a harmadik részében (56-66 fejezetek), egy, a babiloni fogság után működő  próféta beszédeit olvashatjuk. A fogságból való hazatérés után a választott népnek újra szüksége volt bátorításra. Az ország néptelen volt és romokban hevert. Sok munkára és áldozatra volt szükség ahhoz, hogy helyreállítsák az országot, de mindenekfelett a jeruzsálemi templomot.

     A mai olvasmány mindössze néhány verset tartalmaz, de mégis egy nagyon szép tanítást ad a számunkra. A próféta itt arról beszél, hogy Isten minden népet és nemzetet össze akar gyűjteni, és a választott nép fiainak a tanúságtétele révén meg akarja magát ismeretetni minden földhatárral. Ez a szöveg az ószövetségi tanítás szemszögéből nézve, egy kicsit eltér a megszokott hangvételtől. A régebbi időkben a választott nép fiai azt tartották, hogy Isten ígéretei, a szövetség és az üdvösség csak az ő osztályrészem. Ebben a könyvben már egy szélesebb körű látásmód mutatkozik meg. Az Úr a próféta által üzeni, hogy az Ő Országában minden népnek és nemzetnek helye van. Ez a gondolat már nagyon hasonlít az Újszövetség üzenetéhez. Jézus Krisztus által minden ember előtt megnyílt az üdvösségre vezető út. Most már nem csak egy kiválasztott kis közösség az, aki a meghívást kapta, hanem az egész emberiség.

     Olyan jó tudni azt, hogy ebbe mi is beletartozunk. Keresztényként mi is ennek a valóságnak a hírnökei vagyunk. Isten Országa mindenütt ott van, és a mi munkálkodásunk, életmódunk, kapcsolataink révén egyre jobban szélesedik

     Krisztusban kedves testvérem! A ma hallott prófétai szöveg legyen a segítségünkre, hogy az evangélium világosságát életünk tanúságtételével sikeresen továbbadjuk, és az Örömhír minden emberhez eljuthasson.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30