Evangélium - 2019.08.11.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 19. vasárnap

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    ,,Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot.
     Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.
    Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.

     Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
     Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.''
Péter megkérdezte: ,,Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?''
     Az Úr így válaszolt: ,,Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből?
     Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza.

     De ha a szolga azt mondja magában: Uram bizonyára késni fog, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, akkor ennek a szolgának az ura megérkezik olyan napon, amikor nem is. várja, és olyan órában, amikor nem gondolja. Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja.
     Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap.
    Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.''/
Lk 12, 32-48/

           

                 „...néped várta az igazak megszabadulását és az ellenség vesztét.” (Bölcs 18,7)

     Krisztusban kedves testvérem! A Bölcsesség könyve, a mai szentírástudomány álláspontja szerint az Ószövetségi Szentírás legkésőbb íródott könyve. Az Alexandriában élő zsidók körében elhangzott tanításokat foglalja magába. A szórványban élő zsidók ugyanis ki voltak téve annak a veszélynek, hogy idegen földön, itt történetesen a hellenista világ egyik fellegvárában, elveszíthetik a az ószövetségi hit tanítását. Ez a könyve segíteni akar abban, hogy a választott nép gyermekei megmaradjanak az igaz tanításban és hitvallásban.

     A mai olvasmány, a rövidsége ellenére, igenis hangsúlyosan felhívja a figyelmünket az éberségre és Isten ígéreteinek a beteljesülésébe vetett hit fontosságára. A ma hallott ószövetségi szakasz visszavisz minket az egyiptomi fogság idejére. A választott nép fiai türelemmel várták isten ígéretének a beteljesülését, és mint ahogy a Kivonulás könyve leírja, azok vlósággá is lettek.

     Krisztusban kedves testvérem! Mi keresztények is kaptunk ígéreteket. Nekünk már nem az egyiptomból való szabadulásra kell várakoznnk, hanem Krisztus ígéretének a beteljesedésére, vagyis az örök élet elnyerésére. Ahogyan a választott nép fiai türelmesek voltak,”mert hittek” (vö.Bölcs 18,6b), úgy nekünk is állandó éberséggel, odafigyeléssel kell élnünk az életünk napjait. Itt nem arról van szó,hogy egy álomvilágot éltetünk magunkban, hanem éppen ellenkezőleg, a reális világ körülményei között tekintünk előre a Krisztus által megígért üdvösségre.

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai olvasmányban hallott üzenet, legyen számunkra egy igazi útmutató, amely rámutat arra  a valóságra, hogy a jelen élet nehézségei, szenvedései, megpróbáltatásai nem büntetés a mi számunkra, hanem eszközök a türelem gyakorlására, és eszközök Isten ígéreteinek a hűséges várásához!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30