Evangélium - 2019.07.28.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 17. vasárnap

     Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: ,,Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.'' Jézus erre így szólt hozzájuk:
       ,,Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
        Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
        Jöjjön el a te országod.
        Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
        Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
        minden ellenünk vétőnek.
        És ne vígy minket kísértésbe.''

     Azután így folytatta: ,,Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.«
     Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
     Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?

     Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.'' /Lk 11, 1-13/

            

                                          Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

     Krisztusban kedves testvérem!

     Az elmúlt vasárnap és ma is ismét Ábrahámmal talákozunk az olvasmányban. Az elmúlt vasárnap mint jó vendéglátó jelenik meg, aki jutalmul ígéretet kap arra, hogy egy éven belül Isten utóddal fogja megajándékozni. A mai olvasmányban Ábrahámot mint közbenjárót mutatja be a Teremtés könyve. Már az ő idejében elhatalmasodott a bűn Szodomában és Gomorában, ezért az Úr el akarta pusztítani ezeket a városokat. Ábrahám, Isten embereként közbenjár ezekért a vásrosokért. Nagyon érdekes mozzanat ez. Ábrahám nem a saját rokonaiért, vagy a saját népe érdekében jár közben Istennél, hanem egy idegen nép fiainak érdekében. Ez egy csodálatos előkép, amely magára Krisztusra utal, aki az Újszövetség tanítása szerint minden ember Üdvözítője és Közbenjárója lett. Ábrahám, akkiit a hitünk ősatyjának tartunk, csodűlatos alázattal, de mindenekfelett mély hittel beszélget Istennel. Mélységesen hiszi, hogy Isten nem leli örömét a pustításban, hanem mindenekfelett örvendezik a bűnös megtérésének!

     Krisztusban kedves testvérem! Mi katolikus keresztények,akik Krisztus papi nemzetsége lettünk, ugyanazt a lekületet kell hogy hordozzuk magunkban mint maga Jézus, vagy az ószövetségi olvasmányban Ábrahám. A saját magunk üdvössége mellett, szívünkön kell hogy viseljük mások üdvösségét is. Ábarahám atyánk közbenjáró imája példát ad számunkra. Nagyon fontos az, hogy tudjunk másokért imádkozni, legyenek azok igazak vagy bűnösök.Merjünk időt szakítani arra, hogy másokért imádkozunk. Ez semmivel sem fogja gyengíteni a mi kapcsolatunkat Istennel, hanem valóban közelebb kerülünk Krisztushoz, aki mit mindannyiunk Megváltója imádkozott értünk, és mindenekfelett feláldozta magát a mi üdvösségünkért!

 


 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30