Evangélium - 2019.07.14.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 15. vasárnap

      "Abban az időben:
     Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: ,,Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?'' Jézus így felelt: ,,Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?'' A törvénytudó így válaszolt: ,,Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.'' Jézus ezt mondta neki: ,,Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.''

     A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: ,,De hát ki az én felebarátom?''
Jézus történettel felelt a kérdésre: ,,Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták.
     Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette.
     Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette.
     Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked.

     Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?'' A törvénytudó így válaszolt: ,,Aki irgalmasságot cselekedett vele.''
    Jézus így folytatta: ,,Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!''
/Lk 10, 25-37/

         

           „Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzá szabhatod 

                                                              tetteidet.” (MTörv 30,14)

     Krisztusban kedves testvérem! A Második Törvénykönyv a Tóra ötödik könyve. Három hosszabb beszédet olvashatunk benne, amelyet Mózes az Ígéret földjére valü bevonulás előtt a néphez intéz. Ez a könyv a végleges a formáját a babiloni fogság idején nyerte el, ahol ugyanis a választott nép fiai megtapasztalták, hogyan kell idegen földön, idegen népek körében ragaszkodni a saját vallásához, és miként lehetséges kitartani az Istennel kötött szövetség mellett. (vö. http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=713). 

      A mai olvasmányban hallott néhány vers rámutat arra, hogy Isten törvényének a megtartása nem lehetetlen dolog. A Törvény közel áll az ember szívéhez, és átfogja az ember egész életét. A Törvény megtartása az életet jelenti az ószövetségi értelmezés szerint.

     A mi keresztény gondolkodásunkban is van törvény, de ez már az evangéliumi törvény. Jézus megmutatja számunkra az igazi utat, amely az üdvösségre vezet. 

     A címben szereplő igevers vonatkozik az evangélium törvényére is. “Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzá szabhatod tetteidet.” (MTörv 30,14).-olvassuk az ószövetségi törvényben. Jézus az aki a mi számunkra egészen közel hozta Isten Törvényét. Az Ő élete, cslekedetei, de mindenekfelett a megváltó áldozata, elérhetővé,és érthetővé tette számunkra Isten akaratát. A törvény a mi számunkra Isten végtelen szeretetéből fakad, amely a mi szívünket is át akarja járni. Ebből a szívünkbe írott törvényből forrásozik a mi keresztény életünk. Krisztus által érthetővé vált a számunkra, hogy ha befogadjuk az élet evangéliumát, akkor vagyunk a jó úton, és akkor vagyunk közel az üdvösséghez.

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30