Evangélium - 2019.07.07.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 14. vasárnap

     "Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
     Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
     Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.
     Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.

    Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!
    De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.''
    A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. ,,Uram – mondták –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.'' Ő így válaszolt: ,,Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek.

     Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.''/Lk 10, 1-12. 17-20/

         

                      „Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek!” (Iz 66,10)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Izajás próféta könyvét három részre lehet felosztani. Az első rész (1-39 fejezetek) a babiloni fogség ideje előttről valók, és ezek a szövegek a történeti Izajás próféta saját szavai, aki Kr. e 740 és 700 között működött. A második  rész (40-55 fejezetek) a bailoni fogság alatt keletkezett vigasztaló és bátorító jellegű beszédeket tartalmazza. A harmadik rész (56-66 fejezetek) a fogságból visszatért népnek adnak bátorítást.

     A mai olvasmány is ebből a harmadik részből való. Izajás próféta könyvévek utolsó, 66. fejezetéből hallottunk néhány verset.

     A próféta a fogságból hazatért néphez szól, amely el van keseredve a látvány miatt amely otthon várta őket. Az elpusztított templom és Jeruzsálem újjáépítése vár a hazatérő zsidókra. A próféta megpróbál erőt önteni a népbe,az öröm a béke ajándkának a hangoztatásával.

     Krisztusban kedves testvérem! Ha jobban elgondolkodunk a mai olvasmány üzenetén, akkor rájövünk arra, hogy mennyire fontos a bátorítás, a buzdítás a mi számunkra is. Napjainkban is nagyon soszor erőt vesz az embereken a félelelem, a lehangoltság, a bizonytalanság. Mi keresztények azonban nem lehetünk a csüggeddség, a reménytelenség hordozói. Mi a remény , az öröm és a béke hírnökei kell hogy legyünk a világban. Jézus minket az evangélium (örömhír) hordozóivá tett meg, és elküldött minket, úgy ahogyan a próféta küldetést kapott a régi időben, hogy az örömhírrel bátorítsuk és vigyasztaljuk a világot. A mai olvasmány adjon nekünk lendületet, hogy keresztényként, minden időben Isten örömének, és vigasztaló szeretetének a hordozói lehessünk, és szent küldetésünkben mindenkoron kitartsunk.

     Béke legyen veled!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30