Evangélium - 2019.06.30.

Szerkesztette: Masa Tamés

Évközi 13. vasárnap 

     Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott.
Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: ,,Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?'' De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: ,,Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.'' Ezután másik faluba mentek.

     Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: ,,Követlek, bárhová mégy.'' Jézus így válaszolt: ,,A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.''
     Egy másikat Jézus szólított fel: ,,Kövess engem!'' Az így válaszolt: ,,Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.'' ,,Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.''
     Egy harmadik ezt mondta neki: ,,Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.'' Jézus így válaszolt: ,,Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.'' /
Lk 9, 51-62/

                          

                 “Aztán elindult, Illés nyomába szegődött és a szolgája lett.” (1Kir 19,21b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai olvasmányban Elizeus prófétai meghívásáról hallottunk. Illés próféta az, aki az Úr parancsára elmegy, felkeresi Elizeust, és a prófétai palástját  ráterítve meghívja a prófétai szolgálatra. Ha megnmézzük a történeti hátteret, akkor látni fogjuk, hogy Illés próféta helyzete egy kicsit sem volt könnyű. Isten embereként nagyon sok jót cselekedett, prófétai küldteésének magaslatán állt. Az Úr sokféle jellel és csodával kísérte működését. Ez mind nagyon szép és jó lett volna, ha az emberi gonoszság nem avatkozik bele. Jezábel királyné, Áháb király felesége a pogányságot propagálja az országban. Betiltja a zsidók által  akkor már nagyon is szépen gyakorolt vallást, és helyette a pogány istenek tiszteletét vezeti be. Illés próféta küldetése, így nagyon keserűvé válik. Ő próbálja védelmezni az igaz hitet, de a királyné halásosan megfenyegeti, és ezért menekülnie kell. Emberileg nézve Illés már belefárad a küldetésébe, a saját halálát kívánja, de az Úr azonban másképpen intézi a dolgokat. 

     A mai olvasmány első sorában az Úr elindítja Illést, hogy keresse meg Elizeust, akit az Úr helyette választott ki prófétául. A történetben halljuk, hogy Elizeus tizenkét pár ökörrel szánt, ami azt jelenti, hogy tehetős, gazdag család fia ő. Amikor Illés próféta reáteríti a palástot,Elizeus, vallásos zsidó férfi módjára tudja hogy ez mit jelent. A palást ráterítésa a prófétai meghívás jele. Elizeus azonnal tudja, hogy az Úr akarata mutatkozott meg előtte Illés próféta által, ezért elmegy, elköszön a szüleitől és követi Illést.

     Krisztusban kedves testvérem! Ez a szentírási történet előre mutat arr az időre, amikor Jézus elkezdi messiási működését és tanítványokat hív meg maga melle, akiket majd tanít és felkészit az evangélium terjesztésére. Ilyen meghívások vannak ma is. Az Úr minket is meghív, hogy az evangélium világosságát hordozzuk, vigyük el az emberekhez.

     Elizeus és az újszövetségben szereplő, Jézus által meghívott tanítványok módjára, merjünk elindulni azon az úton, amit az Úr rendelt a mi számunkra. Merjünk az Úr munkatársai, szolgái lenni, és ezáltal is minél több emberhez eljuttani az Isten Országáról szóló örömhírt.

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30