Evangélium - 2019.06.09.

Szerkesztette: Masa Tamás

 Pünkösdvasárnap

     Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
     Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.
     Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.
     Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
     Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. /
Jn 14, 15-16. 23b-26/

                                                         

                “Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett 

                                                                      volna..”(ApCsel 2,2)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Ötven nappal ezelőtt ünnepeltük Krisztus feltámadásának az ünnepét, a Húsvétot. Ezt az ötven napot egyetlen ünnepként ünnepelte az egész Egyház, ahogyan arról a Misekönyv Általános Rendelkezéseiben olvashatunk. Nem véletlenszerű az, hogy ez így van. Húsvét a legnagyobb ünnep és az egész egyházi évnek a csúcsa. Belőle forrásozik az Egyház élete. Krisztus feltámadása újjáteremtette az emberiséget, és új reménnyel töltötte el. A mai napon a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, vagyis azt a valóságot, hogy megszületett az Egyház.

     Az olvasmányban arról hallottunk, hogy a tanítványok együtt voltak, imádkoztak, és várták a megígért Szentlélek eljövetelét. Arról hallunk a mai szép ünnepen, hogy miután a Szentlélek eltöltötte az apostolokat, különböző nyelveken kezdték el hirdetni Isten csodás tetteit (vö. Ap Csel 2,11). Ez rámutat arra a nagy igazságra, amit Jézus a mennybemenetele napján mondott: Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére,20és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”(Mt 28, 19-20). Pünkösd napjától kezdve az evangéliumot minden népnek hirdetni kezdték, és az Egyház ezt a küldetését ma is folytatja.

     Ami még nagyon szép és örömmel tölt el minket, az az, hogy ennek mi is részesei vagyunk. Nem kívülálló szemlélők vagyunk, hanem a Szentlélek minket is betölt, be akar tölteni, minket is el akar indítani a tanúságtétel, és a keresztény élet csodálatos útjára. A mai ünnep lehetőséget ad nekünk, hogy megnyissuk szívünket a Szentléleknek, és így évről évre ezen az ünnepen megújítson minket. A Szentélek mint lobogó láng, tüzes lelkületűvé akar formálni  minket, mint ahogyan az apostolokat is felébátorította.

     Kívánom mindenkinek, hogy Pünkösd ünnepe legyen egy erőforrás. Engedjük a Szentlelket működni bennönk és az egész Egyházban, ezáltal is gyömölcsöt teremve, valamint az evangélium igazsága ezáltal is jusson el minden jóakaratú emberhez!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30