Evangélium - 2019.06.02.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 7. vasárnapja

     Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: ,,Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.
    Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.

Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.
    Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem.
    Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.'' 
/Jn 17, 20-26/

                  

               „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján.”(ApCsel 7,56)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Csütörtökön ünnepeltük Urunk Mennybemenetelének ünnepét. Húsvét után negyven nappal, Jézu felemelkedett az égbe és az Atya jobbján foglalt helyet. Onnan fog eljönni az idők végén, megítélni az élőket és a holtakat-ahogyan a Hitvallás szavai is tanítják.

     Az olvasmány amit hallottunk a mai vasárnapon, az egy részlete István diakónus vértanúság történetének. István, mint ahogyan az Apostolok Cselekedetei leírja nekünk, egy hittel és Szentlélekkel eltelt férfiú volt, aki a hét kiválasztott diakónus egyike volt. István, a Szentlélek erejében hirdeti az evangéliumot a zsidók között, és nagyon sokan ellene fordulnak. A mai olvasmányban arról hallunk, hogy Istvánt a főtanács elé viszik, és ott mondja ki a címsorban szereplő csodálatos látomását:  „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján.”(ApCsel 7, 56). Ez a kijelentés váltotta ki a végső nagy dührohamot  a zsidókban. István diakónus látomása kapcsolódik a csütörtökön ünnpelt valósághoz. A megdicsőült Jézus az Isten jobbján áll. Ő valóban Isten Fia, aki üdvözíti midazokat, akik benne hisznek. István ezzel a mély hittel, és meggyőződéssel megy a vértanúhalálba. Biztos abban, hogy Jézus, aki az Atya jobbján áll, befogadja őt a mennyei hazába.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai olvasmányban hallott történet üzeni a mi számunkra, hogy a Jézus melleti tanúságtétel nem mindig lesz elfogadva mások részéről, de nekünk akik Krisztust megdicsőült Üdvözítönknek valljuk, a végsőkig ki kell tartanunk .  A másik nagyon fontos dolog, amit István diakónustól megtanulhatunk az az, hogy mindig Jézusba vetett hittel és bizalommal kell elviselnünk a megpróbáltatásokat. Végezetül pedig itt van egy szintén lényeges, a keresztény élethez elengedhetetlen dolog. István diakónus a halála előtt imádkozik az őt megkövezőkért, könyörög bűneiknek bocsánatáért. Ez egy lényeges eleme kell hogy legyen a mi keresztény magatartásunknak is. Imádkozni a bántalmazóinkért és megbocsátani nekik. Így leszünk hasonlóak Jézushoz, és István vértanúhoz, ami majd minket is a mennyország örömébe vezet el.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30