Evangélium - 2019.05.05.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 3. vasárnapja

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:
Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.
Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.
Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól.
Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.
A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.
Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.
Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is.
Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.
*
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.”
Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!
Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.”
Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: „Kövess engem!” /Jn 21,1-19/

                     

                   „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29b)

     Krisztusban kedves testvérem!
     A mai vasárnap olvasmánya szintén egy nagyon fonros üzenetet akar átadni nekünk. Az apostolok példája áll előttünk, akiket kérdőre vontak a főtanács tagjai, hogy miért tanítanak Jézus nevében. Az apostolok egy csodálatos válasz adnak a támadóknak: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29). Ebben a mondatban nagyon sok minden el van rejtve. Az apostolok  Jézus parancsa szerint járnak el. A mennybemenetel napján megkapták a missziós parancsot, vagyis azt hogy az örömhírt mindenkinek hirdetni kell. A Szentlélek kiáradása után az apostolok el is kezdik az evangélium hirdetését. A Szentírás beszámol nekünk arról, hogy mennyire erőteljes volt az apostolok igehirdetése és működése, hiszen nagyon sokan, tömegesen csatlakoztak hozzájuk az emberek. A zsidó vallási vezetők rossz szemmel néztek a fiatal Egyházra. Látták, hogy mennyivel meggyőzőbb az apostolok tanúságtétele, mint az övék. Éppen ezért mindent megtesznek, hogy elhallgattassák az apostolokat.
A mai olvasmányban olvastuk, hogy az apostolok örömmel fogadták még a veréseket is, mert ezáltal is hasonultak szeretett Mesterükhöz Jézushoz.
     Krisztusban kedves testvérem! Az apostolok tanúságtétele minket is meg akar érinteni. Keresztények vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy már a mennyországban vagyunk. Az üdvösségért szenvedni is kell, és áldozatot is kell hozni érte. A mindennapokban meg tudjuk élni keresztény mivoltunkat, csak kitartónak és állhatatosnak kell lennünk.
     A címsorban szereplő igét mi is naponta ki kell hogy mondjuk. Isten minket is elküldött, hogy Fiának Jézusnak munkatársai legyünk, és az ő evangéliumának a világosságát hordozzuk a világban, örömmel elviselve minden nehézséget, a örök boldogság elnyerésének reményében!
     Kegyelem és béke legyen veled!

 

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30