Evangélium - 2019.04.21.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvétvasárnap

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!''
    Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.

Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. /Jn 20, 1-9/

                      

          „Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az 

                                         Isten az élők és holtak bírájául rendelt.”( ApCsel 10,42)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Tegnap este a Húsvéti Vigíliával megkezdük a legnagyobb és legörvendetesebb ünnepünk megülését. Krisztus Feltámadt-mondogatjuk hangosan, és a szívünk bensejében. Húsvét vasárnapja van. Lélekben mi is Jézus üres sírjánál időzünk, a jámbor asszonyokkal és a csodálkozó tanítványokkal együtt. Nekünk is eszünkbe jutnak Jézus szavai, melyekben megjövendölte a szenvedését, halálát és feltámadását is. Örömnap ez, mindegyiktől örömtelibb, mert az Élet győzött a halál felett, és a bűnös ember váltsádíja ki van fizetve Jézus áldozata, és megdicsőülése révén!
     A mai első olvasmányban Péter apostol Kornéliusz százados házában elmondott beszédéből hallottunk egy részletet. Az Apostolok Cselekedetei leírja számunkra az ősegyház életét, és azt, hogy a zsidókon kívül a pogányok is hinni kezdtek Jézusban, és megkeresztelkedtek. Egy ilyen ember Kornéliusz. A fejezet első verseiben a szerző-Lukács evangélista, bemutatja nekünk ezt a kedves századost. Ő embereket küld Joppéba, hogy hívják el Péter apostolt, aki az ottani keresztényeket ment meglátogatni. Péter apostol el is megy Kornéliusz házába és ott mondja el ezt a hatalmas horderejű beszédét, amely egyfajta hitvallásként hangzik el. Péter a beszédében emlékezteti a hallgatóságot Jézus művére és ugyanakkor buzdít a feltámadásról szóló tanúságtételre.
     Krisztusban kedves testvérem! A mai szent ünnep az egyházi év csúcspontja. A Feltámadott Krisztus ma nekünk is újra szólni kíván. Győzött az Élet a halál felett, ahogyan már említettük, megtört a bún és sötétség hatalma, és mindenki, aki hisz a Feltámadottban , részese less az Ő életének. Meghívást kapunk mi is Péter apostol beszédében arra, hogy a világban a Feltámadott Krisztus tanúi legyünk. A világosság és az Élet részeseiként járjunk a világban, és fennhangon hirdessük:Krisztus él, és általa élek én is!
     Áldott és békés Húsvéti Ünnepeket kívánok neked!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30