Evangélium - 2019.02.03.

Szerkesztette: Masa Tamás

 Évközi 4. vasárnap

 Abban az időben:
     Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: ,,Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.'' Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. ,,De hát nem József fia ez?'' – kérdezgették.
     Ekkor így szólt hozzájuk: ,,Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!'' Majd így folytatta:

     ,,Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidom Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán.''
     Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, űzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. 
/Lk 4, 21-30/

                              

                     “Harcolni fognak ugyan ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és 

                                                             megszabadítalak” (Jer 1,19)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Jeremiás próféta meghívásának a történetéről hallotunk a mai napon. Ő az ellentmondás prófétája, így nevezik őt a szentírástudományban. Ismerni kell a történeti hátteret amelyben a prófétai meghívását kapta. Nagyon nehéz időszak közelgett el a válsztott nép történelmében. Assziria és Babilon veszélyeztették az ország biztonságát, nyugalmas életét. Hatalmas tragédia előtt kapja meg Jeremiás a prófétai meghívását. A babiloni fogság ideje következik a zsidó nép számára, amit most is az egyik legnagyobb csapásként tartanak számon.

     Jeremiást megszólítja az Úr, és bátorító szavakkal fordul feléje. Ezt olvashatjuk a címben szereplő versben is. Isten tudtára adja Jeremiásnak, hogy a kületése nagyon nehéz lesz, de biztosítéka van arra, hogy nem marad majd magára! Az Úr csodálatos ígérete neki is elhangzik: Veled leszek, vagy más helyeken azt is olvashatjuk: veled vagyok! A választott nép fiai Isten jelenlétét mindig a saját életük eseményeiben tapasztalták meg. Isten Jeremiásnak is megígéri ugyanezt. A prófétai küldetés, különösképpen Jeremiásé, nem egy álmodozó ember számára készült. Egy konkrét, nagyon is veszélyes történelmi katasztrófa előtt hívja meg Isten ezt a prófétát. A szenvedés, az elutasítás, a halálveszély nem idegen az ő életében. Isten megadta az erőt és a kitartást Jeremiás prófétának, hogy minden nehézség ellenére megmaradjon az Úr és a hivatása iránti hűségben.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai keresztény ember számára is ott van ugyanaz a kihívás és a nehézség mint Jeremiás próféta idejében. Lehet hogy más formában, de ott van. Az elutasítás és az ellentmondás mindig jelen lesz egy tanúságtevő keresztény életében. Mi is ugyanolyan ellenllásba ütközhetünk, és ütközünk, amikor Isten iránti szeretetünkről akarunk tanúságot tenni, mint ahogyan Jeremiás próféta is megélte azt a saját korában. 

     A mai világban nagyon fontos, hogy megmaradjunk a hűségben. Isten és a hitünk melleti hűségben. Az ellentmondás ott van és ott lesz, de az Úr a mi számunkra is kimondja az igét: “Harcolni fognak ugyan ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak”(Jer 1, 19)

     Jeremiás próféta példája, de mindenekfelett az Krisztus kegyelme, segítsen meg téged és minden keresztényt abban, hogy a hivatásunknak megfeleljünk, és a nehézségekkel bátran megküzdjünk!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30