Evangélium - 2019.01.06.

Szerkesztette: Masa Tamás

Urunk megjelenése (Vízkereszt)

    Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletrôl bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ,,Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk elôtte.'' Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a fôpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tôlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak:

      ,,A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta:

        Te, Betlehem, Juda földje,
        bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között,
        mert belôled jô ki a fejedelem,
        aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.''
     Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tôlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte ôket Betlehembe: ,,Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felôl, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak elôtte!'' Ôk pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, elôttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak elôtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

     Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. /Mt 2, 1-12/

           

                 Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned támadt fényességhez.(Iz 60,3)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai napon Vízkereszt vagy a régi elnevezés szerint az Úrjelenés ünnepét ünnepeljük. Az Egyház hagyománya szerint ezt az ünnpet hamarabb kezdték el ünnpelni mint Karácsony ünnepét. Antiochiában a pogányok január 5.-én és 6.-án Eonnak, az idő istenének születését ünnepelték. A keresztények ennek a pogány ünnepnek visszazorítása miatt ünnepelni kezdték az Úrjelenés ünnepét. (forrás: http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=675)

     Krisztusban kedves testvérem! A mai olvasmány Izajás próféta könyvéből, rámutat arra, hogy a Messiás hatalma minden népre kiterjed. A próféta jövendölésében népek sokaságáról hallunk, akik sötétségben járnak. A Messiás megjelenése örömet és megvilágosodást hoz mindenkinek. Ez az ünnep rámutat arra, hogy Isten hatalma, már nem csak egy népre terjed ki, hanem mindenkire, aki befogadja őt.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai ünnep, amely még Karácsony ünnepköréhez tartozik, minket is meg akar szólítani: Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted!” (Iz 60, 1). Folytatódik a Karácsonykor megkezdett ünnplés. Isten Láthatóvá tette magát Fiában Jézusban, és minden ember megláthatja Őt. A címsorban szereplő igevers is ezt tükrözi. A nyitott szívű emberek, akik készek befogadni Krisztust, már nem járnak sötétségben. Ez az ünnep megszólít minket is, és meghív, hogy a prófétai könyvben hallott népekhez hasonlóan, mi is hódolattal járuljunk Krisztushoz. Lássuk meg benne az világosságot, amit nekünk ajándékoz, és mi is legyünk az Ő világosságának hordozói! Jusson el Krisztus világossága minden emberhez a világon, és minden szív magasztalja Istent, aki mindannyiunkat megszentel és megvilágosít Fia által!

     Kegyelem és béke legyen veled testvérem!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30